Δημοσίευση - The POETICON Corpus: Capturing Language Use and Sensorimotor Experience in Everyday Interaction
ΕΡΓΑ

The POETICON Corpus: Capturing Language Use and Sensorimotor Experience in Everyday Interaction

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2010
Συγγραφείς: Κατερίνα Πάστρα; C. Wallraven; M. Schiltze; Αργυρώ Βατάκη; K. Kaulard
Επιμέλεια: Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, Stelios Piperidis, Mike Rosner, Daniel Tapias
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10)
Ημερομηνία: Μάϊος
ISBN: 2-9517408-6-7
Περίληψη:
Natural language use, acquisition, and understanding takes place usually in multisensory and multimedia communication environments. Therefore, for one to model language in its interaction and integration with sensorimotor experiences, one needs a representative corpus of such interplay. In this paper, we will present the first corpus of language use and sensorimotor experience recordings in everyday human:human interaction, in which spontaneous language communication has been recorded along with corresponding multiview video recordings, recordings of 3D full body kinematics, and 3D tracking of objects in focus. It is a twelve-hour corpus which comprises of six everyday human:human interaction scenes, each one performed 3 times by 4 different English-speaking couples (interaction between a male and a female actor), each couple acting each scene in two settings: a fully naturalistic setting in which 5-camera multi-view video recordings take place, and a high-tech setting, with full body motion capture for both individuals, a 2-camera multiview video recording, and 3D tracking of focus objects. The corpus has been developed within an EU-funded cognitive systems research project, POETICON (http://www.poeticon.eu), and represents a new type of language resources for cognitive systems. Namely, a corpus that reveals the dynamic role of language in its interplay with sensorimotor experiences and which allows one to computationally model this interplay.
[Bibtex]