Δημοσίευση - Image-Language Dialectics in Greek Caricatures
ΕΡΓΑ

Image-Language Dialectics in Greek Caricatures

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Βιβλίο χωρίς εκδότη

 

Έτος: 2009
Συγγραφείς: Κατερίνα Πάστρα; Ειρήνη Μπαλτά; Παναγιώτης Δημητράκης; E. Mpantavanou; M. Lada
[Bibtex]