Δημοσίευση - COSMOROE Search Engine and Visual Labelling System – Help File
ΕΡΓΑ

COSMOROE Search Engine and Visual Labelling System – Help File

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Τεχνική αναφορά

 

Έτος: 2009
Συγγραφείς: Κατερίνα Πάστρα; Ειρήνη Μπαλτά
Ίδρυμα: ILSP
Είδος: Internal Report
[Bibtex]