Ποντίκη, Μαρία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μαρία Ποντίκη

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875442

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
  • Ανάλυση συναισθήματος και άποψης
  • Ανάλυση Κειμένου
  • Γνωσιακή Γλωσσολογία και Σημασιολογία
  • Λεξικογραφία και Γλωσσικοί πόροι

Βιογραφικά στοιχεία

Η Μαρία Ποντίκη συνεργάζεται με το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" από το 2012. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος απο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κάτοχος MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, 2010), MSc στην Ιστορικο-Συγκριτική και Βαλκανική Γλωσσολογία (Τομέας Γλωσσολογίας-Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ, 2006) και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (κατεύθυνση Γλωσσολογίας, 2002). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της αυτόματης ανάλυσης συναισθήματος και άποψης (aspect based sentiment analysis, opinion mining, mood analysis, verbal aggression, hate speech, etc.), σε θέματα μοντελοποίησης και αναπαράστασης γνώσης και γενικότερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και εφαρμογών για την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα (διαδίκτυο, άρθρα, ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.) για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Συμμετέχειεπίσηςστη διοργάνωση ερευνητικών εργασιών για την ανάλυση άποψης (sentiment analysis) στο πλαίσιο διεθνών διοργανώσεων/διαγωνισμών (International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2014, SemEval-2015), International Research-Centered Summer School in Cognitive Systems and Interactive Robotics, Social Media, Digital Preservation (IRSS13)).

Δημοσιεύσεις