Γαλάνης, Δημήτρης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δημήτρης Γαλάνης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνητής Γ'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875427

Άξονες ενδιαφερόντων

  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
  • Μηχανική Μάθηση
  • Αυτόματη παραγωγή κειμένων/περιλήψεων
  • Ανάλυση συναισθήματος
  • Υποδομές Γλωσσικής Τεχνολογίας

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Δημήτρης Γαλάνης εργάζεται στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. “Αθηνά” από τον Απρίλιο του 2013. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Νοε. 2006 – Φεβ. 2012, τίτλος: "Αυτόματη Παραγωγή Περιλήψεων"), μεταπτυχιακού στην Επιστήμη των Υπολογιστών (2004-2006) και πτυχίου στην Πληροφορική. Όλοι οι παραπάνω τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συνολική λίστα των δημοσιεύσεών του βρίσκεται εδώ.

 

Δημοσιεύσεις