Πουλή, Κανέλλα
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Κανέλλα Πουλή

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875443

Βιογραφικά στοιχεία

Η Κανέλλα Πουλή είναι γλωσσολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υπολογιστική Γλωσσολογία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο) και εμπειρία στο συντονισμό δράσεων και στην διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι επιστημονική συνεργάτης του ΙΕΛ/ΕΚ ΑΘΗΝΑ από το 2012 και έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα: QTLaunchPad, CEF-ELRC, FutureTDM, CRACKER, Clarin:EL and Apollonis. Το αντικείμενο της εργασίας της είναι η συλλογή και επεξεργασία γλωσσικών πόρων, η ανάπτυξη και προσαρμογή σχημάτων μεταδεδομένων για την περιγραφή αυτών καθώς και ο σχεδιασμός και η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών που τους φιλοξενούν.

Δημοσιεύσεις