Κολοβού, Αθανασία
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αθανασία Κολοβού

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης

Δημοσιεύσεις

  • Stathopoulou, T., Παπαγεωργίου, Χ., Papanikolaou, K. & Κολοβού, Α. (2017). Re-examining the dynamics of protest in times of precarity and change. The case of Greece.. In Herbert von Halem Verlag (editor), Computational Social Science in the Age of Big Data. Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Cologne, Germany. [...] 
  • Κολοβού, Α., Filippos Kokkinos, Φεργάδης, Ά., Pinelopi Papalampidi, Elias Iosif, Nikolaos Malandrakis et al. (2017). Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter. In Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017), pages 675-682. [...] 
  • Elisavet Palogiannidi, Κολοβού, Α., Fenia Christopoulou, Filippos Kokkinos, Elias Iosif, Nikolaos Malandrakis et al. (2016). Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in Twitter using semantic-affective model adaptation. In Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016), pages 155-163. [...]