Σιδηρόπουλος, Νίκος
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Νίκος Σιδηρόπουλος

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Επιστημονικός συνεργάτης
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 25410 78787 (328)

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Συγγραφή ιστοσελίδων
 • Βάσεις Δεδομένων

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Νικόλαος Σιδηρόπουλος πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών του ΔΠΘ το 1995, έχοντας λάβει στο μεταξύ διάστημα δύο φορές (1990 και 1991) την υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τη επίδοσή του στις σπουδές του ενώ άλλες δύο φορές ήταν υποψήφιος (1992 και 1993). Το 1995 ξεκίνησε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο "Επεξεργασία, Ανάλυση και Ερμηνεία μετρήσεων φορτισμένων σωματιδίων και Η\Μ Πεδίων από Μαγνητοσφαιρικές Διαστημικές αποστολές". Από το 1997 ξεκινά και η συνεργασία του με το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" Θράκης. Συμμετείχε στο πρόγραμμα "Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός" στην κατασκευή του δικτυακού τόπου και την σύνδεση του με την βάση δεδομένων του Θησαυρού, στην "Επικοινωνία Σχολικών Εργαστηρίων" του προγράμματος "Οδυσσέας" με την δημιουργία του λογισμικού, καθώς επίσης και στην "Δικτυακή Φιλoγλωσσία 1". Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ξαναβρέθηκε στο Παράρτημα Θράκης του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" τον Νοέμβριο του 2001 όπου και βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Τον Νοέμβριο του 2001 συμμετείχε στην διδασκαλία 40-ωρων σεμιναρίων για την εκμάθηση της MS Access 2000 στα μέλη Ε.Δ.Τ.Π. του Δ.Π.Θ. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο του 2002 δίδαξε σε σεμινάρια με θέμα την Visual Basic. Το 2009 ξεκίνησε το ΜΠΣ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το 2010 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δημοσιεύσεις

 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π., Οικονόμου, Ν., Φλούδα, Χ., Σιδηρόπουλος, Ν. & Βακαλοπούλου, Ά. (2014). ICT in Vocational Secondary Education: a Platform to Support Greek Language Learning. In ICT for Language Learning. Florence, Italy : Libreriauniversitaria.it. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Μποτίνη, Π., Οικονόμου, Ν., Σιδηρόπουλος, Ν., Φλούδα, Χ. & Βακαλοπούλου, Ά. (2014). The implementation of a web platform for teaching and learning modern Greek for vocational secondary education. International Journal of Technologies in Learning, 20(3), 15-26. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν., Rev Anagnostopoulos, G. & Rigas, V. (2011). Comparative study on earthquake and ground based transmitter induced radiation belt electron precipitation at middle latitudes. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11(7), 1901-1913. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν. & Σιδηρόπουλος, Ν. (2011). Digitization of the Greek National Theatre Archive. In Proceedings of the IADIS International Conference Internet Applications and Research 2011, pages 253-256. Rome, Italy : IADIS. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν. & Σιδηρόπουλος, Ν. (2011). Construction of a web based corpus for educational uses. In Proceedings of the 14th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, pages 58-64. Cambridge, UK. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν. & G. Anagnostopoulos. (2010). Radiation belt electron precipitation in the upper ionosphere (700km): Earthquake induced or ground transmitter stimulated?. In Proceedings of 15th Conference Microwave Techniques, COMITE 2010, pages 161–164. Brno, Czech Republic. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Σιδηρόπουλος, Ν. & Χαραλαμποπούλου, Φ. (2005). Learning Modern Greek on the Web: The ‘Filoglossia’ Software. In IASTED International Conference on Web-Based Education, pages 690-695. Grindelwald Switzerland. [...] 
 • Χατζηγεωργίου, Ν., Σιδηρόπουλος, Ν. & Παπαγεωργίου, Χ. (2004). CIMWOS: A Multimedia Archiving and Indexing System. In IASTED International Conference on Databases and Applications. Innsbruck Austria. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν. & Χατζηγεωργίου, Ν. (2004). European Computer Driving Licence (ECDL), Ενότητα AM5: Βάσεις δεδομένων, Προχωρημένο Επίπεδο. LibrisTech ΑΕ. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν. & Χατζηγεωργίου, Ν. (2004). European Computer Driving Licence (ECDL), Ενότητα AM4: Λογιστικά Φύλλα, Προχωρημένο Επίπεδο. LibrisTech ΑΕ. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν. & Χατζηγεωργίου, Ν. (2003). European Computer Driving Licence (ECDL), Ενότητα 6: Παρουσιάσεις, Ελληνική Έκδοση PowerPoint 2000. LibrisTech ΑΕ. [...] 
 • Anagnostopoulos, G., Karanikola, I., Σιδηρόπουλος, Ν., Efthymiadis, D. & Sarris, E. (2001). Composition of Upstream Ion Events During Times of High Speed Solar Wind Streams: Geotail, IMP-8 and WIND Measurements Compared. In 5th Hellenic Astronomical Conference, pages 28.1. Crete, Greece. [...] 
 • D.V. Sarafopoulos, Σιδηρόπουλος, Ν., E. T. Sarris, V. Lutsenko & K. Kudela. (2001). The dawn-dusk asymmetry of energetic particles: An INTERBALL perspective. Journal of Geophysical Research, 106(A7), 13. [...] 
 • Malandraki, O., Sarris, E., Kasotakis, G. & Σιδηρόπουλος, Ν. (2000). Study of CME Structure and Evolution Deduced from Ulysses/Hi-Scale Energetic Particle Observations. Advances in Space Research, 26(5), 875-878. [...] 
 • G. Kasotakis, E. T. Sarris, P. Marhavilas, Σιδηρόπουλος, Ν., P. Trochoutsos & I. A. Daglis. (1999). Variations in the ratio of proton to magnetic field energy density, as observed by Ulysses/HI-SCALE. Physics and Chemistry of the Earth, 24, 79-81. [...] 
 • Sarafopoulos, D., Σιδηρόπουλος, Ν., Sarris, E., Lutsenko, V., Kudela, K., Yamamoto, T. et al. (1998). INTERBALL and Geotail simultaneous measurements of upstream and downstream of the bow shock energetic particle fluxes. In 32nd COSPAR Scientific Assembly. Nagoya, Japan. [...] 
 • Sarafopoulos, D., Σιδηρόπουλος, Ν., Sarris, E., Lutsenko, V., Kudela, K. & Kokubun, S. (1998). INTERBALL and GEOTAIL simultaneous measurements of upstream and downstream of the bow shock energetic particle fluxes. In NATO Advanced Research Workshop. Kosice Slovakia. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν., Sarafopoulos, D. & Sarris, E. (1997). Coronal Mass Ejection - Earth's magnetosphere interaction : GEOTAIL, INTERBALL and WIND observations. In International Symposium on Solar-Terrestrial Coupling Processes. Paros Greece. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν., Marchavilas, P., Trochoutsos, F. & Sarris, E. (1996). Simultaneous Observations of SEP Events by the ULYSSES s/c and the IMP-8 s/c. In European Meeting on Solar Physics,. Thessaloniki, Greece. [...] 
 • Sarris, E., Sarafopoulos, D., Σιδηρόπουλος, Ν., Kasotakis, G. & Daglis, I. (1996). Energetic Particle Bursts as Evidence for Fragmentation of Energy Release in Space Plasmas. In COSPAR 1996. Birminham, England. [...] 
 • Σιδηρόπουλος, Ν., Marchavilas, P., Trochoutsos, F. & Sarris, E. (1996). Simultaneous Observations of SEP Events by the ULYSSES s/c and the IMP-8 s/c. In. Chios Greece. [...]