Σταϊνχάουερ, Γρηγόρης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γρηγόρης Σταϊνχάουερ

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Ερευνητής Α'
Τηλέφωνο ή Φαξ: +30 210 6875331

Άξονες ενδιαφερόντων

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Γλωσσική Τεχνολογία
 • Αναγνώριση Φωνής
 • Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων
 • Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων
 • Αυτόματη Μετάφραση

Βιογραφικά στοιχεία

Ερευνητής Α’ βαθμίδας, υπεύθυνος εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του ΙΕΛ.

Ο κ. Σταϊνχάουερ αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το έτος 1985. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα Πληροφορικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και απόκτησε τον τίτλο του διδάκτορος μηχανικού το έτος 1991. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν "Νέοι Αλγόριθμοι και Παράλληλες Τεχνικές στην Αναγνώριση Φωνής".

Κατά τα έτη 1987-94 έλαβε μέρος ως εξωτερικός συνεργάτης στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του τομέα Πληροφορικής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Από το 1986 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά και αναπτυξιακά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (εθνικά, ευρωπαϊκά), 15 από τα οποία έχει συντονίσει. Επίσης, έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό και ήταν τεχνικός συντονιστής στην ανάπτυξη 10 συστημάτων πληροφορικής (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ -σύστημα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, ΦΕΙΔΙΑΣ - σύστημα για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των αρχαιολογικών αντικειμένων της Ακρόπολης, Ηλεκτρονικό σύστημα του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας, ΚΕΛΥΦΟΣ - ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρουσίαση πολιτιστικού-τουριστικού περιεχομένου των Περιφερειών της Ελλάδος, 6 ηλεκτρονικές πλατφόρμες -για την διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης ξένης γλώσσας, την διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής καθώς και για την παρουσίαση της ιστορίας και του πολιτισμού ελληνικών νησιών) και 25 εκπαιδευτικών και πολιτιστικών τίτλων λογισμικού που κυκλοφορούν σε μορφή οπτικών δίσκων (CD-ROMs ή DVD-ROMs).

Από το 1996 έως και το 2009 ήταν υπεύθυνος του τμήματος Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΕΛ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιλαμβάνουν τα εξής: εκπαιδευτική τεχνολογία, γλωσσική τεχνολογία, αναγνώριση φωνής, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, τεχνικές αναγνώρισης προτύπων, αυτόματη μετάφραση.

Έχει διατελέσει πρόεδρος σε συνεδρίες συνεδρίων, μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων και Workshops, αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων και μέλος επιτροπών κρίσης ερευνητικών άρθρων.

Είναι μέλος του Εθνικού Πίνακα Κριτών Ελλάδας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), της επιτροπής για την έκδοση του έργου του Σολωμού σε μορφή CD-ROM (με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων) και της Ένωσης Ερευνητών.

Δημοσιεύσεις

 • Σταϊνχάουερ, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Τζεβελέκου, Μ. & Χαραλαμποπούλου, Φ. (2009). ICT in language and culture education. In International conference of Intercultural Education:Paideia, Polity, Demoi. Athens. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Οικονόμου, Ν. & Γιάγκου, Μ. (2008). Γλωσσική και Πολιτισμική Εκπαίδευση σε ένα Σχολείο του Μέλλοντος με Χρήση Ειδικού Λογισμικού. In Δούκας Κ. & Κωτσάνης Γ. (editors), Πρακτικά Διεθνούς εκπαιδευτικού συνεδρίου: Το σχολείο του μέλλοντος, το μέλλον του σχολείου, pages 215-226. Αθήνα. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2008). Σχεδιασμός εργαλείου για τον αυτόματο έλεγχο της εκφοράς του προφορικού λόγου σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.. In Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης (editors), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, pages 145-148. Κύπρος : Πανεπιστήμιο Κύπρου. [...] 
 • Γιάγκου, Μ., Χαραλαμποπούλου, Φ., Σταϊνχάουερ, Γ., Κεχαγιά, Ε. & Κωνσταντοπούλου, Δ. (2007). Αξιοποίηση ανάλυσης λαθών γραπτού και προφορικού λογού για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας: το έργο «ε-λογο». In Τα Λάθη των Μαθητών: δείκτες αποτελεσματικότητας ή κλειδιά για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης;, pages 68-77. Αθήνα : Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2005). Deploying ICT to empower linguistic diversity. In Proceedings of The 7th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications Conference. Athens. [...] 
 • Τζεβελέκου, Μ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2005). Κατάκτηση της γλώσσας και διαχείριση της γλωσσικής πληροφορίας. Ανάκτηση απο http://www-old.lit.auth.gr/public/syn/tzevelekou-steinhauer.pdf. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Καραγιάννης, Γ., Χατζηγεωργίου, Ν. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2004). Υποστήριξη της εκμάθησης της ξένης γλώσσας μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών: η περίπτωση της Ελληνικής. In Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Athens. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Βακαλοπούλου, Ά., Φωτεινέα, Ε. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2004). Multipurpose Design and Creation of GSL Dictionaries. In Proceedings of the Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages “From SignWriting to Image Processing. Information, pages 51-58. Lisbon, Portugal. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Καραγιάννης, Γ., Σταϊνχάουερ, Γ. & Αντωνάτος, Ν. (2002). Η συμβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: το λογισμικό «φιλογλωσσία». In Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, pages 447-452. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ. & Καραγιάννης, Γ. (2002). Εκπαιδευτικές εφαρμογές εργαλείων τεχνολογίας φωνής στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. In Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, pages 198-206. Ρόδος. [...] 
 • Ευθυμίου, Ε., Κατσογιάννου, Μ., Κουρμπέτης, Β. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2002). ΝΟΗΜΑ: Η εκπαιδευτική διάσταση ενός πολυμεσικού λεξικού νοηματικής γλώσσας. In Πρακτικά 3ου διεθνούς συνεδρίου «Oι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», pages 429-432. Ρόδος. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ., Οικονόμου, Ν. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2002). Συστήματα υποστηριζόμενα από τη γλωσσική τεχνολογία: Δυνατότητες για γλωσσικές δραστηριότητες ανοικτού τύπου. In Δημητρακοπούλου Α. (editor), Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, pages 512-515. Ρόδος. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Καραγιάννης, Γ. (2001). Speech Tools in the Educational Process. In Proceedings of the 4th European Conference on Noise Control, EURONOISE, pages 754-757. Patras, Greece. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Οικονόμου, Ν (2001). Νέες τεχνολογίες και υπολογιστικά εργαλεία στη γλωσσική εκπαίδευση. Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πρακτικά Ημερίδας. Αθήνα. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2001). Ηρόδοτος: Ένα Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο. In Βάμβουκας Μ. & Χατζηδάκης Α. (editors), Πρακτικά Συνεδρίου «Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής και ως Δεύτερης Γλώσσας», pages 644-654. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ., Καραγιάννης, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Χαραλαμποπούλου, Φ. & Οικονόμου, Ν. (2001). Νέες τεχνολογίες και υπολογιστικά εργαλεία στη γλωσσική εκπαίδευση. In Αντωνίου-Κρητικού Ι. (editor), Γλωσσική εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πρακτικά Ημερίδας, pages 55-63. Αθήνα. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2001). Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Προστιθέμενη Μαθησιακή Αξία στη Διδασκαλία Γλώσσας. In Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Εκμάθησης Γλωσσών στην Προώθηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης, pages 633-645. [...] 
 • Φωτεινέα, Ε., Δολόγλου, Ι., Μπακαμίδης, Σ., Σταϊνχάουερ, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Perceptual evaluation of a new subband low bit rate speech compression system based on waveform Vector Quantization and SVD postfiltering. In Proc. of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation - LREC 2000, pages 1337-1341. Athens, Greece. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Μπακαμίδης, Σ. & Paschalis, S. (2000). Device for storing digitized voice information and retrieving it via phone with speech recognition. [...] 
 • M. Gavrilidou , G. Carayannis , S. Markantonatou , S. Piperidis & G. Steinhaouer, editors. (2000). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, Athens, Greece. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Ρούτσης, Δ., Σταϊνχάουερ, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (2000). Herodotus: An Educational Software for the Teaching of Ancient Greek. In Proceedings of the Workshop Language Resources and Tools for Educational Applications, pages 15-19. Athens. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Ράπτης, Σ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2000). Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Ορολογίας στο Λύκειο: Η Περίπτωση της Λεξιπλοήγησης. In Οικονόμου Κ., Ράπτης Σ. & Σταϊνχάουερ Γ. (editors), Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, pages 352-360. Θεσσαλονίκη. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Ράπτης, Σ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (2000). LEXIPLOIGISSI: An Educational Platform for the Teaching of Terminology in Greece. In Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation, pages 1787-1792. Athens, Greece. [...] 
 • Κουρμπέτης, Β., Μαρκάκης, Ε. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1999). Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Κωφών Μαθητών: Πειραματικά Αποτελέσματα, Πρακτικές και Προοπτική. Αθήνα : ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [...] 
 • Κάσσιος, Γ., Σταϊνχάουερ, Γ. & Κατσογιάννου, Μ. (1999). Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την υποστήριξη λεξικών γενικής γλώσσας σε Η/Υ. In Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Λευκωσία, Κύπρος. [...] 
 • Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Σιμιστήρα, Φ., Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1999). Λογονόστηση – Ενισχυτική διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε περιβάλλον πολυμέσων. In Γεωργογιάννης Π. (editor), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου: Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση, pages 349-359. Πάτρα. [...] 
 • Χαραλαμποπούλου, Φ., Καραγιάννης, Γ., Σταϊνχάουερ, Γ. & Αντωνάτος, Ν. (1998). Φιλογλωσσία: Πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας με πολυμέσα και σύγχρονα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας. In Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, pages 263-268. [...] 
 • Ράπτης, Σ., Malliopoulos, C., Μπακαμίδης, Σ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1998). A Speech Agent for Remote E-Mail Access. In Proc. The 4th IEEE workshop on Interactive Voice Technology for Telecommunications Applications and ESCA Tutorial and Research Workshop on Applications of Speech Technology in Telecommunications. Torino, Italy. [...] 
 • Καραγιάννης, Γ., Αντωνίου-Κρητικού, Ι., Χαραλαμποπούλου, Φ., Σιμιστήρα, Φ., Αντωνάτος, Ν., Χατζηγεωργίου, Ν. et al. (1998). Διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης και ως δεύτερης γλώσσας με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού: Συγκριτική θεώρηση. In Σελλής Τ. & Θεοδωρίδης Ι. (editors), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΚΤ «Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης», pages 247-256. Αθήνα. [...] 
 • Οικονόμου, Ν., Καραγιάννης, Γ., Κοπιδάκης, Μ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1997). ΗΡΟΔΟΤΟΣ: Εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ., Παπαγεωργίου, Χ. & Πιπερίδης, Σ. (1995). Intelligent Device for Retrieving Multilingual Texts. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (1991). Character generation and scaling through fast transform techniques. Signal Processing, 23(1), 1-14. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ. (1991). Νέοι Αλγόριθμοι και Παράλληλες Τεχνικές στην Αναγνώριση Φωνής. Διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π.. [...] 
 • Καραγιάννης, Γ. & Σταϊνχάουερ, Γ. (1991). Αναγνώριση Προτύπων (1η ed). Ε.Μ.Π.. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (1990). New parallel implementations for DTW algorithms. IEEE Trans on ASSP, 38(4), 705-712. [...] 
 • Σταϊνχάουερ, Γ. & Καραγιάννης, Γ. (1987). Parallel Partitioning Techniques for DTW algorithms in Speech Recognition. In Proceedings of the European Conference on Speech Technology, pages 304-307. Edinburg. [...]