Ιωαννίδης, Γιάννης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Γιάννης Ιωαννίδης

Προσωπικά στοιχεία

Θέση: Εκτελών χρέη διευθυντή
Τηλέφωνο ή Φαξ: +302106875301

Δημοσιεύσεις

Προσωπική ιστοσελίδα

http://www.madgik.di.uoa.gr/content/yannis