Δημοσίευση - Experiments for Dependency Parsing of Greek
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Experiments for Dependency Parsing of Greek

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2014
Συγγραφείς: Προκόπης Προκοπίδης; Χάρης Παπαγεωργίου
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the First Joint Workshop on Statistical Parsing of Morphologically Rich Languages and Syntactic Analysis of Non-Canonical Languages
Σελίδες: 90-96
Διεύθυνση: Dublin, Ireland
Ημερομηνία: August
Περίληψη:
This paper describes experiments for statistical dependency parsing using two different parsers trained on a recently extended dependency treebank for Greek, a language with a moderately rich morphology. We show how scores obtained by the two parsers are influenced by morphology and dependency types as well as sentence and arc length. The best LAS obtained in these experiments was 80.16 on a test set with manually validated POS tags and lemmas.
[Bibtex]