Δημοσίευση - SemEval 2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

SemEval 2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2014
Συγγραφείς: Μαρία Ποντίκη; Δημήτρης Γαλάνης; Ioannis Pavlopoulos; Χάρης Παπαγεωργίου; Ion Androutsopoulos; Suresh Manandhar
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014) at (COLING 2014)
Σελίδες: 27-35
Διεύθυνση: Dublin, Ireland
Περίληψη:
Sentiment analysis is increasingly viewed as a vital task both from an academic and a commercial standpoint. The majority of current approaches, however, attempt to detect the overall polarity of a sentence, paragraph, or text span, irrespective of the entities mentioned (e.g., laptops) and their aspects (e.g., battery, screen). SemEval- 2014 Task 4 aimed to foster research in the field of aspect-based sentiment analysis, where the goal is to identify the aspects of given target entities and the sentiment expressed for each aspect. The task pro- vided datasets containing manually anno- tated reviews of restaurants and laptops, as well as a common evaluation procedure. It attracted 163 submissions from 32 teams.
[Bibtex]