Δημοσίευση - Conflict Cues in Call Centre Interactions
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Conflict Cues in Call Centre Interactions

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Κεφάλαιο βιβλίου

 

Έτος: 2015
Συγγραφείς: Μαρία Κουτσομπόγερα; Δημήτρης Γαλάνης; Maria Teresa Riviello; Nick Tseres; Σωτήρης Καραμπέτσος; Anna Esposito; Χάρης Παπαγεωργίου
Επιμέλεια: D'Errico, F., Poggi, I., Vinciarelli, A., Vincze, L.
Σελίδες: 431-447
Εκδόσεις: Springer International Publishing
Σειρά: Computational Social Sciences
Ημερομηνία: February
ISBN: 978-3-319-14080-3
DOI: 10.1007/978-3-319-14081-0_20
Περίληψη:
The detection of conflict cues in call centre interactions may be related to the quality assessment of the services provided, since these cues reveal both speakers’ emotional states and positioning as expressed through complaining and identifying problematic issues on the one hand, and managing requests or resolving problems on the other hand. This paper describes a set of emotional and conversational cues associated to conflict as well as a machine learning approach to classify emotional speech units occurring in a call centre dataset by employing emotion labels as well as automatically extracted acoustic and additional context-related features.
[Bibtex]