Δημοσίευση - Re-examining the dynamics of protest in times of precarity and change. The case of Greece.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Re-examining the dynamics of protest in times of precarity and change. The case of Greece.

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2017
Συγγραφείς: T. Stathopoulou; Χάρης Παπαγεωργίου; K. Papanikolaou; Αθανασία Κολοβού
Επιμέλεια: Herbert von Halem Verlag
Τίτλος βιβλίου: Computational Social Science in the Age of Big Data. Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Σειρά: Neue Schriften zur Online-Forschung
Διεύθυνση: Cologne, Germany
Οργανισμός: German Society for Online Research (DGOF)
[Bibtex]