Δημοσίευση - Exploring the Political Agenda of the Greek Parliament Plenary Sessions
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Exploring the Political Agenda of the Greek Parliament Plenary Sessions

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2018
Συγγραφείς: Konstantina Papanikolaou; Dimitris Gkoumas; Χάρης Παπαγεωργίου
Επιμέλεια: Darja Fišer and Maria Eskevich and Franciska de Jong
Τίτλος βιβλίου: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)
Διεύθυνση: Paris, France
Ημερομηνία: Μάϊος
ISBN: 979-10-95546-02-3
[Bibtex]