Δημοσίευση - Πρότυπο Σχήμα Σχολιασμού Συναναφοράς για τα Ελληνικά και εφαρμογή του σε σώμα οικονομικών κειμένων
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πρότυπο Σχήμα Σχολιασμού Συναναφοράς για τα Ελληνικά και εφαρμογή του σε σώμα οικονομικών κειμένων

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2000
Συγγραφείς: Χάρης Παπαγεωργίου; Ελίνα Δεσύπρη; Ε. Σπυροπούλου
Τίτλος βιβλίου: 22ο Συνέδριο Γλωσσολογίας
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκη
[Bibtex]