Δημοσίευση - Linguistic and Non-verbal Cues for the Induction of Silent Feedback
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Linguistic and Non-verbal Cues for the Induction of Silent Feedback

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε συλλογικό τόμο

 

Έτος: 2010
Συγγραφείς: Μαρία Κουτσομπόγερα; Χάρης Παπαγεωργίου
Εκδόσεις: Springer
Επιμέλεια: Esposito, A.; Campbell, N.; Vogel, C., Hussain, A.; Nijholt, A.
Διεύθυνση: Berlin / Heidelberg
Σελίδες: 327-336
ISBN: 978-3-642-12397-9
DOI: 10.1007/978-3-642-12397-9_28
Περίληψη:
The aim of this study is to analyze certain linguistic (dialogue acts, morphosyntactic units, semantics) and non-verbal cues (face, hand and body gestures) that may induce the silent feedback of a participant in face-to-face discussions. We analyze the typology and functions of the feedback expressions as attested in a corpus of TV interviews and then we move on to the investigation of the immediately preceding context to find systematic evidence related to the production of feedback. Our motivation is to look into the case of active listening by processing data from real dialogues based on the discourse and lexical content that induces the listener’s reactions.
[Bibtex]