Δημοσίευση - Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Από το παρελθόν στο παρόν: Ηλεκτρονικός θησαυρός τοπωνυμίων της Μικράς Ασίας

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε πρακτικά

 

Έτος: 2009
Συγγραφείς: Πένυ Λαμπροπούλου; Δήμητρα Τσαγκογέωργα; Χάρης Παπαγεωργίου
Τίτλος βιβλίου: 7ο Συνέδριο "Ελληνική Γλώσσα & Ορολογία"
Διεύθυνση: Αθήνα
Περίληψη:
Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί ο τρίγλωσσος θησαυρός γεωγραφικών όρων – τοπωνυμίων που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του έργου δημιουργίας της Ψηφιακής Συλλογής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΚΜΣ). Ο θησαυρός αυτός καλείται, αφενός, να καλύψει πλήρως το ερευνητικό αντικείμενο του ΚΜΣ, αναπαριστώντας τη γεωγραφική περιοχή της Μικράς Ασίας στο παρελθόν, και, αφετέρου, να προσαρμοστεί στο παρόν, όπως αυτό προσεγγίζεται από τον σύγχρονο μελετητή μέσω του διαδικτυακού συστήματος προβολής της Ψηφιακής Συλλογής του ΚΜΣ. Παρουσιάζονται η δομή και το περιεχόμενο του θησαυρού, καθώς και η μεθοδολογία ανάπτυξής του, με έμφαση στα προβλήματα που απορρέουν από την προσπάθεια αποτύπωσης της διαχρονίας του χώρου σε ένα "στατικό" μέσο, και τα οποία επηρεάζουν τη μορφή των όρων, τον καθορισμό των μεταξύ τους σχέσεων και την απόδοσή τους στις γλώσσες-στόχο.
[Bibtex]