Δημοσίευση - Multimodal indicators of persuasion in political interviews
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Multimodal indicators of persuasion in political interviews

Ερευνητική περιοχή:  
    
Είδος:  
Άρθρο σε συλλογικό τόμο

 

Έτος: 2013
Συγγραφείς: Μαρία Κουτσομπόγερα; Χάρης Παπαγεωργίου
Εκδόσεις: Springer
Επιμέλεια: Poggi I., D'Errico F., Vincze L., Vinciarelli A.
Ημερομηνία: November 2010
Σελίδες: 16-29
ISBN: 978-3-642-41544-9
DOI: 10.1007/978-3-642-41545-6_2
Περίληψη:
This paper studies the relation of persuasion to conversational dominance as attested in simultaneous talk occurring in political interviews. The focus is set to the non-verbal aspects of the interview participants’ interactional behavior when simultaneous talk occurs and specifically during interruptions; non-verbal expressions do not simply accompany speakers’ attempts to interrupt, but they are indicators of the degree of success of the speakers’ intentions and shed light on the persuasive strategies used for the accomplishments of the interaction.
[Bibtex]