Φιλογλωσσία με γλώσσα υποστήριξης την Κινεζική
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φιλογλωσσία με γλώσσα υποστήριξης την Κινεζική

Φιλογλωσσία με γλώσσα υποστήριξης την Κινεζική

Με αφορμή το Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα και με στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των Κινέζων που ενδιαφέρονται να μάθουν τη Νέα Ελληνική σε υψηλού επιπέδου διδακτικό υλικό, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά») δημιούργησε ειδική έκδοση της γνωστής σειράς οπτικών δίσκων πολυμέσων «Φιλογλωσσία+» με γλώσσα υποστήριξης την Κινεζική.

Η σειρά Φιλογλωσσία+ απευθύνεται σε αρχάριους που δεν μιλούν καθόλου ή ξέρουν λίγα Eλληνικά και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους. Το λογισμικό ακολουθεί κατά βάση την επικοινωνιακή μέθοδο (communicative approach), σύμφωνα με την οποία δίνεται μεγάλη έμφαση στην χρήση της γλώσσας στο πλαίσιο καθημερινών καταστάσεων επικοινωνίας για την ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το έργο συνδυάζει την εκμάθηση της γλώσσας με την γνωριμία των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Ελλάδας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον διεπαφής (interface)
 • Πληθώρα αρχείων βίντεο και ήχου, με τη συμμετοχή φυσικών ομιλητών
 • Διασύνδεση κειμένων με video
 • Δυνατότητα ηχογράφησης
 • Μετάφραση στην Κινεζική
 • Ασκήσεις προφοράς
 • Ασκήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου
 • Ασκήσεις λεξιλογίου
 • Ασκήσεις ορθογραφίας
 • Ασκήσεις γραμματικής
 • Χρήσιμες εκφράσεις
 • Αυτόματη φωνητική μεταγραφή οποιασδήποτε ελληνικής λέξης
 • Δυνατότητα προφοράς οποιασδήποτε ελληνικής λέξης (με συνθετική φωνή)
 • Δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό (ελληνοκινεζικό) με χρηστικά παραδείγματα, κλίση ουσιαστικών και αρχικούς χρόνους ρημάτων
 • Πολιτιστικές ενότητες, με αναφορές στον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό

 

Περισσότερες πληροφορίες: support_at_ilsp.gr

filog_plus_chinesefilog_plus_chinesefilog_plus_chinesefilog_plus_chinese
 
 

Επιστημονικά τμήματα

Ερευνητικοί άξονες

 

Προϊόντα

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.