ΚΛΕΨΥΔΡΑ: Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΛΕΨΥΔΡΑ: Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος

ΚΛΕΨΥΔΡΑ: Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος

Κατηγορία: Υπηρεσίες
 
Το Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος ΚΛΕΨΥΔΡΑ δημιουργήθηκε στα τέλη του 2006 στα πλαίσια του ομώνυμου προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", στην πόλη της Ξάνθης.

Η Κλεψύδρα επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση, διαφύλαξη, οργάνωση και διάδοση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Ειδικεύεται κυρίως στη αποτύπωση και καταγραφή πολιτιστικών αντικειμένων διαφόρων χρονικών περιόδων. Η υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου δύναται να καλύψει τις γενικότερες ανάγκες ψηφιοποίησης της ευρύτερης περιοχής (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο) αλλά και τις ειδικές ανάγκες (π.χ. 3D ψηφιοποίηση) ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας και των γειτονικών Βαλκανικών χωρών. Η υψηλή ειδίκευση του προσωπικού στον ερευνητικό χώρο της ψηφιακής αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακών συλλογών επιτρέπει τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης από τα αρχικά στάδια σχεδίασης έως και την υλοποίηση τους.

Η Κλεψύδρα βρίσκεται στην διάθεση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων (κατόχων συλλογών αντικειμένων), εφορειών αρχαιοτήτων και ιδιωτών παρέχοντας εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. 

Η Κλεψύδρα διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιακής αποτύπωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μπορεί να παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται από την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αποθήκευση και διαχείριση έως τη διατήρηση και την προβολή.

Συγκεκριμένα, σε κάθε πεδίο, η Κλεψύδρα μπορεί να υποστηρίξει:

Τρισδιάστατη ψηφιoποίηση αντικειμένων

 • Τρισδιάστατη σάρωση υψηλής ακρίβειας με τη μέθοδο "Τριγωνοποίησης λέιζερ"
 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή κινητών αντικειμένων με τη φωτογραφική μέθοδο "Σχήμα από σιλουέτα"
 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή αντικειμένων με τη μέθοδο του "Δομημένου φωτισμού"

Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση μνημείων

 • Τρισδιάστατη σάρωση ακριβείας με χρήση ακτίνων λέιζερ με τη μέθοδο "Μέτρησης χρόνου διάδοσης" (time-of-flight)
 • Πολυεικονική μη-στερεοσκοπική επίγεια φωτογραμμετρία
 • Εμπειρική και τοπογραφική ανακατασκευή
 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή μνημείων με χρήση υβριδικών μεθόδων

Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση χώρων και αστικών περιοχών

 • Τρισδιάστατη σάρωση ακριβείας με χρήση ακτίνων λέιζερ με τη μέθοδο "Μέτρησης χρόνου διάδοσης" (time-of-flight)
 • Πολυεικονική μη-στερεοσκοπική επίγεια φωτογραμμετρία
 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή μνημείων με χρήση υβριδικών μεθόδων

Ψηφιοποίηση εντύπων, χειρογράφων, βιβλίων, φιλμ και οπτικοακουστικού υλικού

 • Δισδιάστατη έγχρωμη σάρωση βιβλίων, εντύπων χειρογράφων, εφημερίδων επιφάνειας μεγέθους μεγαλύτερου από Α1
 • Ψηφιακή φωτογράφηση υπερυψηλής ανάλυσης
 • Πολυφασματική αποτύπωση και ακτίνες Χ
 • Έγχρωμη σάρωση φιλμ, μικροφίλμ και φωτογραφικών διαφανειών με υποστήριξη πολλαπλών τύπων φιλμ όπως 35mm, Ε6,C-41
 • Έγχρωμη σάρωση φωτογραφικό υλικού με υψηλή ανάλυση
 • Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού με χρήση συστημάτων μετατροπής αναλογικών μορφών αποθήκευσης σε σύγχρονες ψηφιακές υψηλής πιστότητας
 • Ψηφιοποίηση βίντεο από διάφορες αναλογικές μορφές αποθήκευσης

Ψηφιακή επιμέλεια, τεκμηρίωση, οργάνωση, διαχείριση πληροφορίας

 • Αρχειοθέτηση,οργάνωση και διαχείριση ψηφιακής κληρονομιάς. Μεταδεδομένα κατά MPEG-7, CIDOC σε XML μορφή. Πολυμεσικές διαδικτυακές βάσεις δεδομένων RDBMS/XML-Native, ψηφιακές βιβλιοθήκες

Προβολή και διάδοση πληροφορίας

 • Εικονική πραγματικότητα, διαδραστικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και ανακατασκευές, φωτορεαλιστικές αποδόσεις, διαδικτυακές εφαρμογές και πύλες, θεματικές ιστοσελίδες, πολυμέσα, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (DVD)

Εικονική Πραγματικότητα

 • Τρισδιάστατες ψηφιακές διαδραστικές αναπαραστάσεις μνημείων και χώρων πολιτιστικής αξίας σε μορφή CD/DVD-ROM ή στο Διαδίκτυο
 • Εικονικά μουσεία σε μορφή CD/DVD-ROM ή στο Διαδίκτυο

H Κλεψύδρα έχει την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πρωτογενούς ψηφιοποίησης ενός ευρύτατου φάσματος ειδών και μεγεθών πολιτιστικών αντικειμένων. Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται, χωρίς βεβαίως οι δυνατότητες του Κέντρου να εξαντλούνται σε αυτές:

 • Μνημεία (Ναοί, Αγορές, Κρήνες κλπ)
 • Αρχαιολογικά ευρήματα (αγγεία, επιγραφές, σκαλιστοί διάκοσμοι κλπ)
 • Αγάλματα, προτομές
 • Αντικείμενα καθημερινής χρήσης (πχ οικιακά σκεύη)
 • Eργαλεία και μηχανές
 • Μουσικά όργανα
 • Φορεσιές
 • Κοσμήματα
 • Έντυπο και χειρόγραφό υλικό (βιβλία, έγγραφα, επιστολές, κλπ)
 • Φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες,αρνητικά,διαφάνειες, κλπ)
 • Εικόνες και πίνακες ζωγραφικής
 • Ειδικά αντικείμενα (πχ σαρκοφάγοι, μικρού μεγέθους μνημεία κλπ)
 • Οπτικοακουστικό υλικό

Η δισδιάστατη ψηφιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους αντικείμενων που προαναφέρθηκαν. O υλικοτεχνικός εξοπλισμός παρέχει δυνατότητες έγχρωμης ψηφιοποίησης (36 bit βάθος χρώματος) υψηλής ανάλυσης (σάρωση > 4000 dpi, φωτογράφηση > 40 Mpixel).Ενώ στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση το μέγεθος των κινητών αντικειμένων που μπορούν να ψηφιοποιηθούν με ακρίβεια 0,025 mm μπορεί να κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως και τα 2,5 μέτρα (διάμετρος). Μεγαλύτερα κινητά αντικείμενα αλλά και ακίνητα (π.χ. Μνημεία) μπορούν να ψηφιοποιηθούν με χαμηλότερη ακρίβεια.

Η ανάλυση και η ακρίβεια του παραγόμενου ψηφιακού υλικού καθορίζεται από την εφαρμογή και την τελική του χρήση. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες διαχωρισμού του τελικού ψηφιακού υλικού:

Α. Αρχειακό ψηφιακό υλικό τεκμηρίωσης ή υλικό έρευνας. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ανάλυση, ακρίβεια και πιστότητα. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελέτη και εξαγωγή πληροφορίας ενώ αποτελεί συνοδευτικό υλικό σε επιστημονικές μελέτες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διαδικασίες πιστοποίησης αυθεντικότητας ενώ η διανομή του μέσω του διαδικτύου γίνεται με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Β. Παραγωγή εμπορικού ή εκπαιδευτικού υλικού με χαμηλότερη πιστότητα και ακρίβεια αλλά με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, κατάλληλο για προβολής στο διαδίκτυο για εύκολη πρόσβαση από το ευρύτερο κοινό.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ακολουθούνται πάντα οι εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και οδηγίες (Handbook for quality in public cultural applications: criteria,guidelines and basic recommendations) και εφαρμόζονται επίσης καλές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στο 'Good Practice Handbook' του Minerva Network of Excellence καθώς και τεχνικές αξιολόγησης (benchmarking).

Η Κλεψύδρα λειτουργεί καταλυτικά στον εμπλουτισμό του ψηφιακού υλικού του πολιτιστικού μας θησαυρού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τεκμηρίωση, προβολή και διατήρηση του. Στόχος της είναι όχι μόνο να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε αντίστοιχα Κέντρα αλλά να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε ένα διεθνούς κύρους πρωτοποριακό Κέντρο Ψηφιοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα...