Ομιλούντες Ιστότοποι
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ομιλούντες Ιστότοποι

Κατηγορία: Τεχνολογίες
Αναγνωρίζοντας την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για την πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους χρήστες, τόσο στο πλαίσιο υποστηρικτικών εργαλείων για άτομα με αναπηρίες όσο και στο πλαίσιο σχεδίασης εναλλακτικών τρόπων περιήγησης και άντλησης πληροφορίας από τόπους ενδιαφέροντος, το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα σύστημα φωνητικής επαύξησης δικτυακών τόπων. Το σύστημα αυτό, αναλαμβάνει την δομημένη εκφώνηση των περιεχομένων συστηματικά σχεδιασμένων ιστοσελίδων με χρήση συνθετικής φωνής και παρέχει επιπρόσθετες λειτουργικότητες απλής υποβοήθησης της διαδικασίας πλοήγησης σε αυτόν. Μια βασική καινοτομία της σχεδίασης του συστήματος είναι το γεγονός ότι όχι μόνο δεν επιβάλει κανέναν περιορισμό στην σχεδίαση των ιστοσελίδων αλλά επιπρόσθετα μπορεί να υποστηρίξει σχεδόν οποιονδήποτε υπάρχοντα δικτυακό τόπο χωρίς καμία απαιτούμενη μεταβολή σε αυτόν. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο με πεδίο εφαρμογής που εκτείνεται πολύ πέρα από την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και συγκεκριμένα σε υπηρεσίες και λύσεις φωνητικής επαύξησης ιστοσελίδων, υποστήριξης εναλλακτικών μέσων πρόσβασης δικτυακών τόπων (για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου), κ.λπ. Η πρώτη πιλοτική εγκατάσταση της τεχνολογίας έγινε στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και ακολούθησε η προσαρμογή της στον ιστότοπο του Υπουργείου Τύπου.