Publication - A Web-based Real-Time Kinect Application for Gestural Interaction with Virtual Musical Instruments
PROFILE

A Web-based Real-Time Kinect Application for Gestural Interaction with Virtual Musical Instruments

Research Area:  
    
Type:  
In Proceedings

 

Year: 2018
Authors: Athanasia Zlatintsi; Panagiotis P Filntisis; Christos Garoufis; Antigoni Tsiami; Kosmas Kritsis; Maximos Kaliakatsos-Papakostas; Aggelos Gkiokas; Vassilis Katsouros; Petros Maragos
Book title: Proceedings of the Audio Mostly 2018 on Sound in Immersion and Emotion
Pages: 12
Organization: ACM
[Bibtex]