ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ

Χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους στο αριστερό μενού για να πλοηγηθείτε σε όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", όπως και στους φορείς με τους οποίους έχει αναπτύξει ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργασίες.