Φιλογλωσσία+
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φιλογλωσσία+

Φιλογλωσσία+

Η σειρά Φιλογλωσσία+ αποτελείται από εκπαιδευτικά CD-ROM πολυμέσων για την εκμάθηση της Eλληνικής ως ξένης γλώσσας, με γλώσσα υποστήριξης την Αγγλική. Aπευθύνεται σε αρχάριους που δεν μιλούν καθόλου ή ξέρουν λίγα Eλληνικά και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνιακή μέθοδο και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Στόχος είναι η απόκτηση επικοινωνιακής επάρκειας, που θα επιτρέψει στον χρήστη να μπορέσει να ανταποκριθεί σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας (situations). Έμφαση δίνεται και στη διδασκαλία των γραμματικών δομών και των συντακτικών λειτουργιών, τα στοιχεία όμως αυτά εντάσσονται σε επικοινωνιακά πλαίσια και δίνονται με τρόπο απλό και λειτουργικό.

Κάθε διδακτική ενότητα πλαισιώνεται από ασκήσεις ποικίλων εργονομιών που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας των πολυμέσων για την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων (ασκήσεις κατανοήσης προφορικού και γραπτού λόγου, προφοράς, ορθογραφίας, λεξιλογίου, γραμματικής, σχηματισμού προτάσεων κ.λπ.). Μια σειρά γλωσσικών εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί στο λογισμικό επιτρέπει στον χρήστη να ηχογραφεί τη φωνή του και να τη συγκρίνει με αυτή του φυσικού ομιλητή, να βλέπει τη φωνητική μεταγραφή και να ακούει από συνθετική φωνή την προφορά οποιασδήποτε ελληνικής λέξης, καθώς και να αναζητά στο ενσωματωμένο δίγλωσσο ελληνο-αγγλικό ηλεκτρονικό λεξικό οποιαδήποτε ελληνική λέξη εμφανίζεται μέσα στο πρόγραμμα, προκειμένου να δει την αγγλική μετάφρασή της και χρηστικά παραδείγματα.

Στο λογισμικό έχουν επιπλέον χρησιμοποιηθεί τεχνικές διασύνδεσης των κειμένων των διαλόγων με τα αντίστοιχα στιγμιότυπα του video, ενώ στη διδασκαλία του λεξιλογίου παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα να δει πώς χρησιμοποιείται κάθε λέξη του κειμένου μέσα στο προτασιακό της περιβάλλον, με την υποστήριξη βίντεο.

Πέρα από το καθαρά γλωσσικό υλικό, κάθε CD-ROM της σειράς περιέχει και μια αμιγώς πολιτιστική ενότητα, που πλαισιώνεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και αναφέρεται σε πτυχές του αρχαίου αλλά και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς συνοψίζονται παρακάτω:

 • Ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον διεπαφής (interface)
 • Πληθώρα αρχείων βίντεο και ήχου, με τη συμμετοχή φυσικών ομιλητών
 • Διασύνδεση κειμένων με video
 • Δυνατότητα ηχογράφησης
 • Μετάφραση στα αγγλικά
 • Ασκήσεις προφοράς
 • Ασκήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου
 • Ασκήσεις λεξιλογίου
 • Ασκήσεις ορθογραφίας
 • Ασκήσεις γραμματικής
 • Χρήσιμες εκφράσεις
 • Αυτόματη φωνητική μεταγραφή οποιασδήποτε ελληνικής λέξης
 • Δυνατότητα προφοράς οποιασδήποτε ελληνικής λέξης (με συνθετική φωνή)
 • Δίγλωσσα ηλεκτρονικά λεξικά (ελληνικά-αγγλικά) με χρηστικά παραδείγματα, κλίση ουσιαστικών και αρχικούς χρόνους ρημάτων
 • Πολιτιστικές ενότητες, με αναφορές στον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό

 

Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" προσφέρει τη δωρεάν σειρά μαθημάτων της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας για αρχάριους ενήλικες Μαθαίνω Ελληνικά στο Διαδίκτυο που είναι βασισμένη στο υλικό της σειράς  "Φιλογλωσσία+".

 

Περισσότερες πληροφορίες: support_at_ilsp.gr

 

filog_plusfilog_plusfilog_plusfilog_plus
 
 

Επιστημονικά τμήματα

Τεχνολογίες

 • Σύνθεση φωνής από κείμενο
 • Αυτόματη φωνητική μεταγραφή

Ερευνητικός άξονας

 

Προϊόντα

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η διάθεση των φυσικών προϊόντων του ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» (βιβλία, CD/DVD-ROM) από κάθε σημείο πώλησης έχει σταματήσει. Τα προϊόντα του ΙΕΛ αποτέλεσαν σημαντικά καινοτομικά αποτελέσματα της Ερευνητικής και Αναπτυξιακής του δράσης και βοήθησαν, για πάνω από δύο δεκαετίες, στην εξοικείωση της ελληνικής κοινωνίας, πολιτείας και βιομηχανίας με τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητές τους. Το ΙΕΛ συνεχίζει να παραγάγει τεχνολογίες και συστήματα, και να προσφέρει αντίστοιχες καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις με βάση το διαρκές όραμά του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και την συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων.