Τεχνοβλαστοί
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Τεχνοβλαστοί

Ερευνητές του ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" έχουν δημιουργήσει 5 εταιρείες έντασης γνώσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ώριμες τεχνολογίες που αποτελούν αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τον παράγοντα της ωριμότητας της τεχνολογίας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιρειών αυτών παίζουν οι συνθήκες της αγοράς και η ευελιξία των εταιρειών να ανταποκριθούν σε έργα με σημαντικές ανάγκες προσαρμογής όπως είναι αυτά της ολοκλήρωσης λύσεων σε συστήματα επεξεργασίας πληροφορίας και γνώσης.

 

Οι τομείς δραστηριότητας της VOICE-IN είναι κυρίως αναπτυξιακοί και συνίστανται στην ολοκλήρωση και προώθηση νέων τεχνολογιών αναγνώρισης και κατανόησης φωνής σε συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής. Επιπλέον η εταιρεία ολοκληρώνει τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής σε πληροφοριακά συστήματα, τηλεφωνικά κέντρα και βάσεις δεδομένων για την διευκόλυνση της ανάκτησης πληροφορίας. Η VOICE-IN είναι κατασκευάστρια του προϊόντος Ηλεκτρονικός Λογογράφος (μετατροπή φωνής σε κείμενο).

 

Η εταιρεία Libris-Tech δραστηριοποιείται στον χώρο των ηλεκτρονικών εκδόσεων και της ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό τη δημιουργία εκδόσεων ειδικών σειρών σε πολλαπλές μορφές (βιβλίο, CD/DVD-ROM, Web), την ολοκλήρωση καινοτομικών εργαλείων πληροφορικής σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκδοτικών προϊόντων (ePublishing) και τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning).

 

qualia QUALIA is a reputation monitoring studio established in Athens in 2004. Qualia provides near real-time search on television and radio content. Qualia tracks and measures the thousands of on-line conversations on web sites, blogs, microblogs social networks, social news and forums. The company's advanced technologies make the wealth of data searchable so that clients better understand threats and opportunities, develop more creative strategies, create new product opportunities, monitor what is being said and decide what they should do next.

 

H cognitron ...

 

 

 

Η εταιρεία INNOETICS αποτελεί τεχνοβλαστό (spin-off) του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ». Διαθέτει την κορυφαία τεχνολογία σύνθεσης φωνής από κείμενο τόσο για τα Ελληνικά, όσο και για άλλες γλώσσες, αναπτύσσοντας διαρκώς νέες φωνές και υποστηρίζοντας νέες γλώσσες. Η εταιρεία INNOETICS συνδυάζει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία σε θέματα επεξεργασίας φωνής, με καινοτόμες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η INNOETICS δραστηριοποιείται στους τομείς της επικοινωνίας, της ρομποτικής και της επεξεργασίας γνώσης, ολοκληρώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα Προϊόντα και υπηρεσίες της INNOETICS έχουν ήδη υιοθετήσει μερικοί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στον τομέα των εκδόσεων, των επικοινωνιών και του διαδικτύου. Η INNOETICS δεν επιδιώκει να είναι ένας απλός πάροχος τεχνολογίας αλλά ένας εξειδικευμένος συνεργάτης στην αξιοποίηση φωνητικών τεχνολογιών αιχμής . Για να μάθετε ή να ακούσετε περισσότερα για την INNOETICS επισκεφτείτε την διεύθυνση: http://www.innoetics.com
Η απόκτηση της Innoetics από τη Samsung το 2017 ανέδειξε την ικανότητα του ΙΕΛ να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο της έρευνας, από την ανάπτυξη εργαστηριακών πρωτοτύπων, μέχρι την αδειοδότηση για εκμετάλλευση τεχνολογιών, την ίδρυση τεχνοβλαστών και τη δημιουργία οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας ήταν η απόκτηση της Innoetics από μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο.