Έργο - Συνεννόηση: e-learning
ΕΡΓΑ

Συνεννόηση: e-learning

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2003
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2005
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ / Συντονισμένο Πρόγραμμα "Ηλεκτρονική Μάθηση"
Επιστημ. υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
 

Το έργο είχε ως αντικείμενο τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων για τη διδασκαλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), εκμεταλλευόμενο τη δυνατότητα χρήσης τρισδιάστατου μοντέλου (avatar) και συνθετικής εικόνας (animation) για το νοηματισμό. Απευθύνεται σε κωφούς μαθητές για τη διδασκαλία της γραμματικής της ΕΝΓ, την απόδοση στην ΕΝΓ των μαθημάτων για τα οποία διατίθενται μόνο γραπτά κείμενα σε ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της νέας ελληνικής, αλλά και σε ακούοντες που επιθυμούν να μάθουν την ΕΝΓ ως δεύτερη γλώσσα.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: