Έργο - Πρόκληση
ΕΡΓΑ

Πρόκληση

Ημερομηνία έναρξης: 01-09-2002
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2004
Χρηματοδότηση: EQUAL
Επιστημ. υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
 

Κεντρικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το έργο ΠΡΟΚΛΗΣΗ είναι οι δυσκολίες πρόσβασης και παραμονής στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρίες τα οποία βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις, καθώς και μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρίες (ομάδες-στόχος του ΕΡΓΟΥ). Το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", στο πλαίσιο του έργου, δημιούργησε ηλεκτρονικούς ορολογικούς πόρους στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για την επικοινωνία με το παραθυρικό περιβάλλον των ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και λογισμικό για ηλεκτρονικό βοήθημα κατάρτισης στη χρήση του παραθυρικού περιβάλλοντος, το οποίο περιλαμβάνει τρίγλωσσο λεξικό όρων (ΕΝΓ-Ελληνικά-Αγγλικά), νοηματισμένες περιγραφές των διδακτικών ενοτήτων, βιντεοσκοπημένες ερμηνείες και παραδείγματα χρήσης των όρων και χαρακτηρίζεται από πολυλειτουργική οργάνωση του περιεχομένου του και των τρόπων αναζήτησης σε αυτό.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: