Έργο - OLP: Ortho-Logo-Paedia
ΕΡΓΑ

OLP: Ortho-Logo-Paedia

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2002
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2004
Χρηματοδότηση: FP5 / Quality of Life
Επιστημ. υπεύθυνος: Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Ιστότοπος έργου: http://www.xanthi.ilsp.gr/olp/
 

Ο γενικός στόχος του έργου OLP ήταν η ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης λογοθεραπείας με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Οι επιμέρους στόχοι περιελάμβαναν:

  1. Την εξασφάλιση της συμμετοχής ομάδων χρηστών και τη συλλογή και μελέτη στοιχείων για τη βάση δεδομένων του έργου

  2. Την παροχή οπτικοποιημένης ανατροφοδότησης που απεικονίζει στιγμιαία ακουστική πληροφορία σε σημεία πάνω σε ένα "φωνητικό χάρτη" δύο διαστάσεων

  3. Την παροχή ευέλικτων στοιχείων λογισμικού για την αυτόματη αναγνώριση ομιλίας που αξιολογούν αυτόματα την ποιότητα της παραγόμενης ομιλίας και συνδέονται με άλλα προγράμματα τεχνολογίας λόγου

  4. Την δυνατότητα προσαρμογής των αποτελεσμάτων των στόχων #2 και #3 στις ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών ή κάθε χρήστη ατομικά

  5. Την παροχή μια διεπαφής που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των προγραμμάτων από τους λογοθεραπευτές

  6. Τη διαθεσιμότητα του λογισμικού για χρήση εξ αποστάσεως ως εφαρμογή τηλεϊατρικής

  7. Την αξιολόγηση του συστήματος OLP σύμφωνα με τις ανάγκες των
    λογοθεραπευτών και των πελατών-ασθενών τους.

Για ένα άτομο με διαταραχή της ομιλίας, το σύστημα OLP βοηθάει στη διαδικασία διόρθωσης της άρθρωσης, παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες για τη βελτίωση της ομιλίας, διαθέτει διεπαφή προς συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας και επιτρέπει τη συνέχεια της θεραπείας έξω από το πλαίσιο της κλινικής.

Για το λογοθεραπευτή, το σύστημα OLP αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο που συμπληρώνει και υποστηρίζει τις διαδικασίες της λογοθεραπείας διευκολύνοντας τη διδασκαλία του ορθού λόγου, παρέχοντας αντικειμενικές αξιολογήσεις των πελατών και επιτρέποντας την επίβλεψη της λογοθεραπείας από απόσταση αφήνοντας έτσι χρόνο για την παρακολούθηση περισσότερων πελατών.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: