Έργο - METIS: Statistical Machine Translation Using Monolingual Corpora
ΕΡΓΑ

METIS: Statistical Machine Translation Using Monolingual Corpora

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-2002
Ημερομηνία λήξης: 28-02-2003
Χρηματοδότηση: Information Society Technologies (IST)
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Ιστότοπος έργου: http://www.ilsp.gr/metis/
 

Το πρόγραμμα είχε ως κεντρική ιδέα ότι από γραμματικώς χαρακτηρισμένα μόνογλωσσα σώματα κειμένων μπορούν να ληφθούν υψηλής ποιότητας μεταφράσεις ελεύθερου κειμένου με τεχνικές ταύτισης προτύπων.

Από το γραμματικώς χαρακτηρισμένο και λημματοποιημένο κείμενο-πηγή, με χρήση δίγλωσσων λεξικών και κανόνων, οι οποίοι απεικονίζουν τα γραμματικά χαρακτηριστικά της γλώσσας-πηγής στα αντίστοιχα της γλώσσας-στόχου, λαμβάνεται ένα πρώτο μετάφρασμα το οποίο δίνεται ως είσοδος στους αλγορίθμους ταύτισης προτύπων. Οι αλγόριθμοι εντοπίζουν μέσα στα κείμενα της γλώσσας-στόχου αλφαριθμητικά, τα οποία παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές ως προς τα αλφαριθμητικά εισόδου και αποτελούν την τελική μετάφραση.

Η βασική ιδέα του έργου μελετήθηκε περαιτέρω στη συνέχειά του, το έργο METIS II.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις:

 

 

Εταίροι: