Έργο - ML-IMAGES!
ΕΡΓΑ

ML-IMAGES!

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2002
Ημερομηνία λήξης: 31-01-2004
Χρηματοδότηση: e-Content
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
 

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε ένα πολυγλωσσικό σύστημα για την αναζήτηση και ανάκτηση ψηφιακών εικόνων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων, που βασιζόταν στον εντοπισμό καταλλήλων όρων στις συνοδευτικές λεζάντες. Οι γλώσσες που υποστηρίζονταν ήταν η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ελληνική, Ισπανική και Ιταλική. Επιπλέον, το σύστημα επέτρεπε την εξειδίκευση της αναζήτησης ανάλογα με το προφίλ του εκάστοτε χρήστη και υποστήριζε μηχανισμούς ασφαλείας καθώς και τη διανομή των εικόνων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην θίγονται τα όποια πνευματικά δικαιώματα. Το έργο άνοιξε το δρόμο προς το ηλεκτρονικό εμπόριο στο συγκεκριμένο χώρο.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

Γλωσσικοί πόροι

  • Πολύγλωσσος θησαυρός όρων (3.725 όροι) θεματικά κατηγοριοποιημένων

Media

  • ML-Images! Showcase (.exe)

 

 

 

Εταίροι: