Έργο - ERMIS: Emotionally Rich Man-Machine Interaction Systems
ΕΡΓΑ

ERMIS: Emotionally Rich Man-Machine Interaction Systems

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2002
Ημερομηνία λήξης: 01-01-2005
Χρηματοδότηση: Information Society Technologies (IST)
Επιστημ. υπεύθυνος: Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα
 

Το πρόγραμμα ERMIS υλοποίησε ένα σύστημα ανάλυσης σημάτων εισόδου, λόγου και εικόνας προσώπου τόσο σε ξεχωριστό επίπεδο όσο και από κοινού. Ο σκοπός ήταν να εξαγάγει παραμέτρους και χαρακτηριστικά κάνοντας έτσι συστήματα διασύνδεσης ανθρώπου-μηχανής ικανά να αναγνωρίζουν την βασική συναισθηματική κατάσταση του χρήστη και να αλληλεπιδρούν μαζί του με τρόπο περισσότερο φιλικό και φυσικό. Εφαρμογές σε πραγματικό επίπεδο έχουν επιλεχθεί ώστε να εξετάσουν και να αξιολογήσουν την απόδοση του συστήματος ERMIS.

Η γλωσσολογική και παρά-γλωσσολογική ανάλυση του λόγου έχουν εξετασθεί διεξοδικά, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο το οποίο θα είναι ικανό να αναλύσει και να αποκριθεί στις εντολές του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την συναισθηματική του κατάσταση. Η ανάλυση των εκφράσεων του προσώπου, ειδικά στα πλαίσια του MPEG-4 standard, αποτελεί ακόμη μια είσοδο στο σύστημα για την εξαγωγή των στοιχείων της συναισθηματικής κατάστασης του χρήστη. Η ανάλυση των εκφράσεων του προσώπου θα εφαρμοσθούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με την συναισθηματική ανάλυση του λόγου.

Το σύστημα ERMIS μπορεί να συνεργαστεί το ίδιο καλά με άτομα διαφορετικού «στυλ». Η συνέχεια των συναισθηματικών καταστάσεων, η μη εγκυρότητα στην εκτίμηση των χαρακτηριστικών, η δυνατότητα του συστήματος να χρησιμοποιήσει a priori γνώση καθώς και η ικανότητα του συστήματος να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του χρήστη, θα επιτευχθούν μέσα από «έξυπνα» υβριδικά και neurofuzzy μοντέλα.

Ένα σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία του προγράμματος που απορρέει από την σύγκριση με την τρέχουσα σχέση ανθρώπου-μηχανής, είναι η αποτελεσματικότητα και η βελτίωση της σχέσης ανθρώπου-υπολογιστή που επιτυγχάνεται μέσω αυτού του συστήματος. Το κατά πόσον τον σύστημα είναι αποδεκτό από τον χρήστη και από την κοινωνία έχει εξετασθεί από ερευνητικά ιδρύματα καθώς και εταιρείες που συμμετέχουν ως μέλη στο πρόγραμμα αυτό.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: