Έργο - Διαλεκτική Εικόνας και Λόγου στην Ελληνική Γελοιογραφία
ΕΡΓΑ

Διαλεκτική Εικόνας και Λόγου στην Ελληνική Γελοιογραφία

Ημερομηνία έναρξης: 01-03-2009
Ημερομηνία λήξης: 28-02-2010
Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα "Ιωάννη Σ. Λάτση"
Επιστημ. υπεύθυνος: Κατερίνα Πάστρα
 

Μέσω ποιού μηχανισμού πηγάζει το γέλιο και η σάτυρα στη γελοιογραφία; Ποιός ο ρόλος της διάδρασης σκίτσου και λόγου στη διαμόρφωση τού γελοιογραφικού μηνύματος; Η συγκεκριμένη μελέτη στοχεύει στην ανάλυση – για πρώτη φορά διεθνώς – του σημασιολογικού παιχνιδιού εικόνας και λόγου στο γελοιογραφικό είδος. Εστιάζει σε αντιπροσωπευτικές δημιουργίες Ελλήνων Γελοιογράφων, με στόχο τη διερεύνηση των σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ σκίτσου και λόγου και των λογικών συμπερασμών που λαμβάνουν χώρα κατά την κατανόηση της διάδρασης αυτής.

Χρησιμοποιώντας ένα νέο, θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης σημασιολογικών σχέσεων εικόνας και λόγου σε πολυμεσικά αρχεία (COSMOROE, Pastra 2008), μελετώνται και αναλύονται με υπολογιστικά εργαλεία τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της γελοιογραφίας ως πολυμεσικό είδος έκφρασης. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι προσβάσιμα στο http://www.cosmoroe.eu/caricatures με τη μορφή διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου που θα αναλύει πώς αναδύεται το γελοιογραφικό μήνυμα μέσα από τη διαλεκτική εικόνας και λόγου. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης γελοιογραφιών μέσω λέξης/φράσης κλειδί που θα αφορά στο περιεχόμενο των γελοιογραφιών που θέλει να δει ο ενδιαφερόμενος ή μέσω επιλογής σημασιολογικής σχέσης για την οποία ο ενδιαφερόμενος θα θέλει να δει παραδείγματα.

Η μελέτη εστιάζει στην ελληνική γελοιογραφία, μελετώντας για πρώτη φορά, όχι την ιστορική εξέλιξη του είδους στον ελληνικό χώρο, αλλά το βασικό μηχανισμό συνδυασμού εικόνας και λόγου μέσω του οποίου αναδύεται η «μαγεία» τού γελοιογραφικού μηνύματος. Μέσα από τη μελέτη θα προκύψει μία σειρά συμπερασμάτων που αφορούν στις τεχνικές συνδυασμού γλώσσας και εικόνας από διαφορετικούς ‘Ελληνες δημιουργούς, ανά θεματική κατηγορία και σε σύγκριση με άλλα πολυμεσικά είδη.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: