Έργο - DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Μodelling with application in Deaf Communication
ΕΡΓΑ

DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Μodelling with application in Deaf Communication

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2009
Ημερομηνία λήξης: 31-01-2012
Χρηματοδότηση: ICT (FP7)
Επιστημ. υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
 

Το έργο Dicta-Sign υπογραμμίζει την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ κωφών ατόμων καθώς και την επικοινωνία μέσω φυσικών γλωσσών από κωφούς χρήστες σε ποικίλα HCI περιβάλλοντα. Μέσω του έργου αυτού θα ερευνηθούν και θα αναπτυχθούν μηχανές αναγνώρισης και σύνθεσης για νοηματικές γλώσσες σε τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας, όσος είναι απαραίτητος προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική αναγνώριση και παραγωγή αυθεντικών νοημάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενσωματωθούν σε τρία εργαστηριακά πρωτότυπα (ένα εργαλείο αναζήτησης μέσω παραδείγματος, έναν μεταφραστή από Νοηματική σε Νοηματική Γλώσσα και ένα νοηματικό Wiki) τα οποία θα ενσωματωθούν σε ένα χαρακτηριστικό πρωτότυπο επίδειξης.

Το έργο Dicta-Sign θα βασίζεται σε ερευνητικές καινοτομίες στον τομέα της αναγνώρισης και παραγωγής νοημάτων, εκμεταλλευόμενο σημαντική γλωσσολογική γνώση και κωδικοποιημένους πόρους των Νοηματικών Γλωσσών. Το έργο Dicta-Sign θα ενασχοληθεί με δεδομένα από τέσσαρες νοηματικές γλώσσες: την Βρετανική Νοηματική Γλώσσα (BSL), την Γαλλική Νοηματική Γλώσσα (LSF), την Γερμανική Νοηματική Γλώσσα (DGS) και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (GSL).
 
 

Ερευνητικές περιοχές

Αρχεία-Υλικό δημοσιότητας

 

 

Εταίροι:
DICTA-SIGN: Sign Language Recognition, Generation and Μodelling with application in Deaf Communication