Έργο - EC-MT-GPS: European Commission Machine Translation System for the Greek Public Sector
ΕΡΓΑ

EC-MT-GPS: European Commission Machine Translation System for the Greek Public Sector

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2000
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2001
Χρηματοδότηση: MLIS
Επιστημ. υπεύθυνος: Αθανασία Φούρλα
 

Το πρόγραμμα EC-MT-GPS είχε ως στόχο την ανάπτυξη συστήματος μηχανικής μετάφρασης, καθώς και τη διάδοσή του στο Δημόσιο Τομέα της Ελλάδας, με σκοπό την ελάφρυνση του μεταφραστικού φόρτου.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:

  • η ανάπτυξη του συστήματος Μηχανικής Μετάφρασης EC-SYSTRAN Αγγλικά->Ελληνικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου
  • η ανάπτυξη καινούριων γλωσσικών ζευγών στην ίδια πλατφόρμα: Ελληνικά->Αγγλικά, Γαλλικά->Ελληνικά και Ελληνικά->Γαλλικά
  • η ανάπτυξη γλωσσικών εργαλείων για βελτιστοποίηση της κωδικοποίησης καινούριων όρων και λημμάτων
  • ο εμπλουτισμός των λεξικών του συστήματος με ορολογία των χρηστών
  • η ευαισθητοποίηση του Δημόσιου Τομέα στη χρήση συστημάτων ΜΜ
  • η δωρεάν παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα
  • η δημιουργία ομάδας χρηστών που θα αξιολογεί τις επιδόσεις του συστήματος

Κύρια παραδοτέα: Λογισμικό μηχανικής μετάφρασης για τα γλωσσικά ζεύγη Αγγλικά->Ελληνικά, Ελληνικά->Αγγλικά, Γαλλικά->Ελληνικά και Ελληνικά->Γαλλικά

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: