Έργο - Διανόημα: Οπτική ανάλυση και αναγνώριση χειρονομιών για μοντελοποίηση νοηματικής γλώσσας και εφαρμογή σε τηλεχειρισμό ρομπότ
ΕΡΓΑ

Διανόημα: Οπτική ανάλυση και αναγνώριση χειρονομιών για μοντελοποίηση νοηματικής γλώσσας και εφαρμογή σε τηλεχειρισμό ρομπότ

Ημερομηνία έναρξης: 13-06-2006
Ημερομηνία λήξης: 12-12-2007
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 3.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα
 

Αντικείμενο του έργου ΔΙΑΝΟΗΜΑ αποτελεί η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μέσω της οπτικής ανάλυσης βίντεο. Για τις ανάγκες του έργου θα γίνει ανάπτυξη καινοτομικών αλγορίθμων ανάλυσης εικόνων και υπολογιστικής όρασης για την αποτελεσματική οπτική ανάλυση ακολουθιών βίντεο με σκοπό τον εντοπισμό και παρακολούθηση χειρονομιών, ενώ παράλληλα θα γίνει συλλογή βίντεο-σώματος (corpus) εκφορών της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) καθώς και επισημείωση (annotation) και μοντελοποίηση ενδεικτικών υποσυνόλων του.

Κατά την πρώτη φάση του έργου θα γίνει ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών (gestures) της νοηματικής γλώσσας (sign language), καθώς και γλωσσολογική μοντελοποίηση των χειρονομιών αυτών, προκειμένου να ελεγχθεί η εφαρμογή τους ως διαπροσωπεία (interfaces) σε σύστημα πιλοτικής εφαρμογής τηλεχειρισμού μηχανών-ρομπότ.

Σε επόμενο στάδιο θα αναπτυχθεί σύστημα για την αυτόματη αναγνώριση ακολουθιών χειρονομιών της ΕΝΓ με συγκεκριμένη γραμματική σημασία, χρησιμοποιώντας αυτόματα συστήματα υπολογιστικής όρασης που έχουν προ-εκπαιδευθεί στο επισημειωμένο σώμα βίντεο-κειμένων, με στόχο την δημιουργία των αρχικών συνθηκών για την αναγνώριση φυσικής νοηματικής γλώσσας.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

Media

 

Εταίροι: