Έργο - ΒΛΕΜΑ: Βασικό Λογισμικό Εντοπισμού Μαθησιακών Αδυναμιών
ΕΡΓΑ

ΒΛΕΜΑ: Βασικό Λογισμικό Εντοπισμού Μαθησιακών Αδυναμιών

Ημερομηνία έναρξης: 01-07-2003
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2004
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα"
Επιστημ. υπεύθυνος: Αθανάσιος Πρωτόπαπας
 

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε το λογισμικό ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών "ΒΛΕΜΑ".

Το ΒΛΕΜΑ είναι ένα πρόγραμμα για ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζει αυτόματα και με ακρίβεια τους μαθητές που πιθανώς αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες.

Το ΒΛΕΜΑ αποτελεί προϊόν πολύχρονης έρευνας και είναι το μόνο λογισμικό που υποστηρίζεται από αυστηρή δοκιμαστική εφαρμογή και λεπτομερειακή στατιστική ανάλυση.

Το ΒΛΕΜΑ απευθύνεται σε μαθητές της 3ης και 4ης τάξης του Δημοτικού. Στην κρίσιμη αυτή ηλικία ο εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών είναι αξιόπιστος, ενώ υπάρχει ακόμα χρόνος για αποτελεσματικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης.

Το ΒΛΕΜΑ αποτελείται από 4 ασκήσεις–παιχνίδια. Κάθε μαθητής εκτελεί τις ασκήσεις μόνος, χωρίς να χρειάζεται επίβλεψη. Το λογισμικό δίνει τις απαραίτητες οδηγίες οπτικά και ακουστικά και ελέγχει αν αυτές ακολουθούνται σωστά από τους μαθητές.

Το ΒΛΕΜΑ είναι απλό στην εγκατάσταση και στη χρήση του. Δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις ή ιδιαίτερη εξοικείωση με τους υπολογιστές.

Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αξιολογούνται αυτόματα από έναν κεντρικό υπολογιστή. Η αποστολή των αποτελεσμάτων κάθε μαθητή γίνεται μέσα από το Διαδίκτυο, εύκολα και βολικά. Για την εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, τα στοιχεία τους δεν μεταφέρονται σε κανένα υπολογιστή έξω από αυτόν όπου εκτέλεσαν τις ασκήσεις.

Το ΒΛΕΜΑ βοηθά έγκυρα και αξιόπιστα τον ειδικό στη διαμόρφωση διαγνωστικής εκτίμησης για κάθε μαθητή. Δεν παρέχει από μόνο του διάγνωση ούτε λεπτομερειακή αξιολόγηση των ικανοτήτων ή των επιδόσεων των μαθητών. Εντοπίζει όμως τους μαθητές που πιθανώς έχουν μαθησιακά προβλήματα και συνιστά παραπομπή τους για αξιολόγηση από κατάλληλο επαγγελματία, σε Κ.Δ.Α.Υ. ή άλλο αρμόδιο φορέα.

Οι δοκιμασίες του λογισμικού εκτελούνται στο γραφικό περιβάλλον του «θαλασσόκηπου».
Η Φωτεινούλα παρουσιάζει γράμματα του αλφαβήτου που πρέπει να απομνημονευθούν με τη σωστή σειρά, για τη μέτρηση της βραχύχρονης μνήμης. Η δυσκολία αυξάνει βαθμιαία με τη χρήση περισσότερων γραμμάτων.

Ο κύριος Πλοκαμίδης παρουσιάζει κάρτες κειμένου για τη μέτρηση της αναγνωστικής ταχύτητας και κατανόησης. Διαθέτει δέκα κείμενα αυξανόμενης δυσκολίας και, για κάθε κείμενο, μια τετράδα εικόνων αντίστοιχου περιεχομένου.
Ο Κιτρινής προφέρει ψεύτικες λέξεις που πρέπει να γραφτούν σωστά για την αξιολόγηση της φωνολογικής μνήμης και ορθογραφικής κωδικοποίησης. Οι ψευδολέξεις γίνονται σταδιακά δυσκολότερες με αύξηση του μήκους και της φωνολογικής πολυπλοκότητας.

Η κυρία Πλοκαμίδου παρουσιάζει τετράδες λέξεων, από τις οποίες πρέπει να επιλεγεί η μοναδική σωστή που ταιριάζει με την εικόνα που προβάλλεται. Αξιολογεί την ορθογραφική ικανότητα σε επίπεδο φωνολογικό, μορφολογικό και ιστορικό.

 

Το λογισμικό ΒΛΕΜΑ δεν διατίθεται πλέον. Δείτε το νεότερο Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών "ΛΑΜΔΑ".

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Προϊόντα

Αρχεία

Δημοσιεύσεις

 

 
ΒΛΕΜΑ: Βασικό Λογισμικό Εντοπισμού Μαθησιακών Αδυναμιών