Έργο - ΛΑΜΔΑ: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών
ΕΡΓΑ

ΛΑΜΔΑ: Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών

Ημερομηνία έναρξης: 20-10-2006
Ημερομηνία λήξης: 30-12-2007
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 1.1.3
Επιστημ. υπεύθυνος: Αθανάσιος Πρωτόπαπας
 

Στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών» (MIS 109940) με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 1.1.3 "ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ") το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" ανέλαβε το Υποέργο 5 "Κατασκευή και στάθμιση 2 Εργαλείων και λογισμικού αυτοματοποιημένης διερεύνησης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στην παραγωγή, επεξεργασία και πρόσληψη γραπτού και προφορικού λόγου, για μαθητές Β'- Δ' δημοτικού και Ε' δημοτικού – Β' γυμνασίου αντίστοιχα".

Στο πλαίσιο του υποέργου αυτού αναπτύχθηκε το ΛΑΜΔΑ, ένα λογισμικό για την αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο γραπτό και προφορικό λόγο. Περιλαμβάνει ασκήσεις, σαν παιχνίδια, που εκτελούνται από τους μαθητές στον υπολογιστή χωρίς επίβλεψη και παρέχει ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε μαθητή.

Σκοπός του ΛΑΜΔΑ είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στο λόγο (γραπτό και προφορικό). «Αυτοματοποιημένη» σημαίνει ότι η διαδικασία δεν απαιτεί από το προσωπικό που αξιοποιεί το λογισμικό καμία παρέμβαση, ούτε προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση ή κατάρτιση, διότι το λογισμικό ελέγχεται πλήρως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, τόσο για τη χορήγηση των δοκιμασιών (ασκήσεων) στους μαθητές όσο και για την έκδοση των αποτελεσμάτων. «Ανίχνευση» σημαίνει ότι δεν γίνεται πλήρης κλινική εκτίμηση ή διάγνωση, παρά μόνο μια αδρή σκιαγράφηση των τομέων ιδιαίτερης αδυναμίας των μαθητών, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν όσα παιδιά πιθανώς χρειάζονται πληρέστερη αξιολόγηση και ενδεχομένως ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη.

Το ΛΑΜΔΑ είναι πολύ απλό στην εγκατάσταση και τη χρήση, και παρέχει χρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε μία σχολική ώρα. Μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα στο σχολείο, στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) καθώς και σε άλλους φορείς αρμόδιους για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών.

Πεδία που εξετάζονται:

  • Ταχύτητα και ακρίβεια αναγνώρισης εικόνων και λέξεων
  • Ιστορική και γραμματική ορθογραφία
  • Προφορική και γραπτή κατανόηση
  • Μορφοσύνταξη: συμπλήρωση προτάσεων, αναλογίες
  • Λεξιλόγιο: επιλογή εικόνας, ορισμοί (+)
  • Εύρος προσοχής (μνήμη γραμμάτων)
  • Μη λεκτική νοημοσύνη: αλληλουχίες (*), μήτρες
  • Μουσικές δεξιότητες: αναπαραγωγή ρυθμού (*)

(*) μόνο για παιδιά Β'-Δ' Δημοτικού
(+) μόνο για παιδιά Ε' Δημοτικού-Β' Γυμνασίου

 
 

Ερευνητικές περιοχές

Προϊόντα

Αρχεία

Δημοσιεύσεις