Έργο - WELCOM: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στη Διαχείριση Κύκλου Ζωής Τεχνικών Πόρων
ΕΡΓΑ

WELCOM: Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων στη Διαχείριση Κύκλου Ζωής Τεχνικών Πόρων

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2011
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2014
Χρηματοδότηση: Δράση "Συνεργασία" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Επιστημ. υπεύθυνος: Χρήστος Εμμανουηλίδης
Ιστότοπος έργου: http://welcom-project.ipet.gr/
 
Το έργο WelCOM στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας υλικού και λογισμικού η οποία θα υποστηρίξει τη διοίκηση και το τεχνικό προσωπικό οργανισμών στην εφαρμογή μιας στρατηγικής CBM. Μέσα από τη χρήση ασύρματων δικτύων αισθητηρίων, το WelCOM θα αναπτύξει μια νέα γενιά υλικού και λογισμικού με βάση την οποία δεδομένα και υπηρεσίες διαχείρισης τεχνικών παγίων θα μπορούν να είναι διαθέσιμα οποτεδήποτε, οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε έχει αρμοδιότητα πρόσβασης, υλοποιώντας έτσι τη φιλοσοφία της Ηλεκτρονικής Συντήρησης (e-Maintenance).  
 

 Ερευνητικές περιοχές