Έργο - Abu-MaTran: Automatic building of Machine Translation
ΕΡΓΑ

Abu-MaTran: Automatic building of Machine Translation

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2013
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2016
Χρηματοδότηση: FP7-PEOPLE-2012 Industry-Academia Partnerships and Pathways
Επιστημ. υπεύθυνος: Προκόπης Προκοπίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.abumatran.eu/
 

Το έργο Abu-Matran επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία του ακαδημαϊκού με τον επιχειρηματικό τομέα ως ένα βασικό στοιχείο αντιμετώπισης μίας από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές προκλήσεις: την πολυγλωσσία. Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η μέχρι σήμερα χαμηλή ενσωμάτωση της Μηχανικής Μετάφρασης στις επιχειρήσεις, με τον εντοπισμό πρωτοποριακών ερευνητικών τεχνικών, την προσαρμογή τους ώστε να καταστούν κατάλληλες για εμπορική εκμετάλλευση και τέλος τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας στον επιχειρηματικό τομέα. Από την άλλη πλευρά, σκοπεύουμε να μεταφέρουμε στους ακαδημαϊκούς εταίρους του έργου τεχνογνωσία σχετικά με διαδικασίες διαχείρισης εύρωστων ερευνητικών προϊόντων. Η μεταφορά γνώσης θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω επισκέψεων ερευνητικού προσωπικού από και προς τους ακαδημαϊκούς και τους επιχειρηματικούς εταίρους του έργου.

Η περίπτωση χρήσης του έργου θα είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ΜΜ για τη γλώσσα ενός νέου κράτους μέλους της ΕΕ (της Κροατίας), και στη συνέχεια η επέκταση αυτού του συστήματος σε σχετικές γλώσσες άλλων υποψηφίων κρατών μελών.

Το έργο θα δώσει έμφαση στη διάχυση των αποτελεσμάτων του με δράσεις όπως η διοργάνωση συνεδρίων που εστιάζουν στη διατομεακή μεταφορά γνώσης και η συμμετοχή στο Google Summer of Code.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

Δημοσιεύσεις

 

Εταίροι: