Έργο - CRACKER: Υπερβαίνοντας τους Γλωσσικούς Φραγμούς: Συντονισμός, Αξιολόγηση και Πόροι για την Ευρωπαϊκή Έρευνα στη Μηχανική Μετάφραση
ΕΡΓΑ

CRACKER: Υπερβαίνοντας τους Γλωσσικούς Φραγμούς: Συντονισμός, Αξιολόγηση και Πόροι για την Ευρωπαϊκή Έρευνα στη Μηχανική Μετάφραση

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2015
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2017
Χρηματοδότηση: HORIZON 2020 – ICT 17c
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://cracker-project.eu/
 

Η ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα μηχανικής μετάφρασης (MT) δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για ταχύτατη επιτυχία – προερχόμενες από τα νομικά και πολιτικά πλαίσια και χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, αλλά επίσης και από την παγκοσμιοποίηση του επιχειρηματικού χώρου. Παράλληλα, η ερευνητική κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με την εντυπωσιακή δυσαναλογία ανάμεσα στο μέγεθος των προκλήσεων και στους διαθέσιμους πόρους, ειδικά όσον αφορά στη μετάφραση από γλώσσες και για γλώσσες οι οποίες έχουν ελάχιστη ή ανύπαρκτη τεχνολογική υποστήριξη.

Το έργο CRACKER ωθεί προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της έρευνας στη ΜΜ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αλλά και τη βελτιστοποίηση εφαρμόζοντας το επιτυχημένο παράδειγμα άλλων κλάδων στους οποίους η μαζική συλλογική έρευνα σχετικά με τους κοινούς πόρους – καθοδηγήθηκε από τη διαλειτουργικότητα και την τυποποίηση, σύμφωνη με τις μεγάλες προκλήσεις και τις ολοκληρωμένες μετρήσεις επιτυχίας – οδήγησε σε ανακαλύψεις οι οποίες θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν διαφορετικά. Ο πυρήνας της νέας αυτής έρευνας, ανάπτυξης και στρατηγικής καινοτομίας προς την κατεύθυνση της υψηλής ποιότητας της ΜΜ ανήκει στην ομάδα των χρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Horizon 2020 Call ICT-17a/b (μέρος του οποίου επεκτάθηκε στο σχετικό FP7 δράσεις, όπως QTLeap, LIDER και MLi), με την υποστήριξη του CRACKER στον τομέα του συντονισμού, της αξιολόγησης και των πόρων.

Με σκοπό να επιτύχει τους προκλητικούς στόχους αποτελεσματικά το CRACKER θα βασιστεί, θα εδραιωθεί και θα επεκτείνει τις πρωτοβουλίες για συνεργατική έρευνα στη ΜΜ με την υποστήριξη προηγούμενων χρηματοδοτικών ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές περιλαμβάνουν εκστρατείες αξιολόγησης, όπως το Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής Μετάφρασης (ΣΜΜ) και το Διεθνές Εργαστήριο Μετάφρασης Ομιλούμενου Λόγου (ΔΕΜΟΛ), το META-SHARE, ανοιχτή υποδομή για ανταλλαγή γλωσσικών πόρων και τεχνολογιών με επεκτάσεις στη ΜΜ, σχεδιασμένο (κατασκευασμένο) από την QTLaunchPad και δημιουργία εργαλείων ανοιχτού κώδικα και εκπαίδευση (MT Marathons). Ο συντονισμός, η επικοινωνία και η προσέγγιση κοινοτήτων χρηστών θα βασιστεί σε υπάρχοντα δίκτυα και επικοινωνιακές δομές, όπως η σειρά εκδηλώσεων της META-FORUM και η δυναμική συμμετοχή βιομηχανικών ενώσεων.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: