Έργο - Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe
ΕΡΓΑ

Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

Ημερομηνία έναρξης: 01-02-2013
Ημερομηνία λήξης: 31-01-2016
Χρηματοδότηση: FP7-INFRASTRUCTURES
Επιστημ. υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Δάλλας
Ιστότοπος έργου: http://www.ariadne-infrastructure.eu/
 

Το ARIADNE έχει στόχο τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής στο χώρο της αρχαιολογίας, η οποία θα ολοκληρώνει και θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, πληροφοριακών πόρων και πηγών, μεταδεδομένων εφαρμογών καθώς επίσης και λεξιλογίων που έχουν παραχθεί από αρχαιολογικούς φορείς στην Ευρώπη. Σήμερα παράγονται διαρκώς τεράστιοι όγκοι συνόλων δεδομένων (datasets) που καλύπτουν διάφορες περιοχές, χρονικές περιόδους και αντικείμενα έρευνας.

Το έργο ARIADNE θα δημιουργήσει μια υποδομή που

  • (α) θα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση των δεδομένων και
  • (β) θα προσφέρει εργαλεία και υπηρεσίες για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας από την αρχαιολογική κοινότητα.
 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: