Έργο - Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.
ΕΡΓΑ

Παροχή Υπηρεσιών / Υπεργολαβία με την εταιρεία EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.

Ημερομηνία έναρξης: 09-09-2014
Ημερομηνία λήξης: 28-02-2015
Χρηματοδότηση: EXERGIA Energy and Environment Consultants S.A.
Επιστημ. υπεύθυνος: Σπύρος Ραψομανίκης
 

Παροχή υψηλού επιπέδου ερευνητικών υπηρεσιών που αφορούν το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στις δύο νέες θέσεις του εναλλακτικού σταθμού συμπιεστών του έργου TAP στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, Ελλάδα.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές