Έργο - Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση
ΕΡΓΑ

Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

Ημερομηνία έναρξης: 01-04-2014
Ημερομηνία λήξης: 31-08-2015
Χρηματοδότηση: Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλλα Μαρκαντωνάτου
Αναπλ. υπεύθυνος: Γεώργιος Παυλίδης
Ιστότοπος έργου: http://synthesis.ceti.gr/
 

Η Πράξη «Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (ΣΥΝΘΕΣΗ)» πριμοδοτεί τη δημιουργικότητα, την πρωτότυπη σκέψη, την ομαδικότητα και τη συνεργασία και υποστηρίζει τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διαδικασία κατανόησης του βιωματικού τους χώρου και της πολιτιστικής τους ταυτότητας. Η ΣΥΝΘΕΣΗ συνδέει το έργο εξαιρετικών διανοητών του 20ου αιώνα (Παπαλουκά, Πικιώνη, Χατζηκυριάκου- Γκίκα, Παρθένη) – που πάντρεψαν τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύματα με την ελληνικότητα και αποτέλεσαν πρόδρομο ή συμβάδισαν με την Γενιά του ’30 – με την αρχαιότητα και τη βυζαντινή, ελληνική λαϊκή και ευρωπαϊκή σύγχρονη τέχνη.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προβλέπεται να υλοποιηθούν στο σχολείο, στο ΙΒΜΘ, στα Έργα Ακροπόλεως-Φιλοπάππου ή/και δικτυακά και θα εξυπηρετούν τους στόχους του Νέου Σχολείου: την προώθηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της διαθεματικής προσέγγισης.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ θα αναπτύξει εκπαιδευτικά σχέδια εργασίας με διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες προωθούν την ιδέα της εκπαίδευσης με μέσο τον πολιτισμό και δύνανται να ενταχθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού, του Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου. Θα περιλάβει προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση, καθώς και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η Φυσική, η Χημεία, τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία και η χρήση της Ελληνικής στο γραπτό λόγο.

Στο πλαίσιο της πράξης προβλέπεται, επίσης, συνεργασία με την Ελληνο-γαλλική Σχολή.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: