Έργο - WhoLoDancE: Whole-Body Interaction Learning for Dance Education
ΕΡΓΑ

WhoLoDancE: Whole-Body Interaction Learning for Dance Education

Ημερομηνία έναρξης: 01-01-2016
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2018
Χρηματοδότηση: Η2020-ICT-2015
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιάννης Ιωαννίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.wholodance.eu/
 

Το έργο εστιάζει στη σχεδίαση και ανάπτυξη εξατομικευμένων εργαλείων και συστημάτων πληροφορικής και νέας τεχνολογίας για την υποστήριξη της εκμάθησης και της εκπαίδευσης του χορού. Αφορά στην ανάπτυξη καινοτομίας, σχεδιάζοντας και προσφέροντας:

α) εφαρμογές ενσώματης διάδρασης (μέσω κίνησης)

β) σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και απεικόνισης της ανθρώπινης κίνησης (χρήση αισθητήρων, 3Δ απεικονίσεις, τεχνολογίες ολογραμματικής προβολής και εικονικής πραγματικότητας, οπτικοακουστική διάδραση κ.α),

γ) ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και αποθήκευσής του σε ενιαία πλατφόρμα με εξειδικευμένες υποσημειώσεις και υπηρεσίες,

δ) λειτουργικότητες, όπως αναζήτηση ομοιότητας με βάση την κίνηση, των χαρακτηριστικών του χορού και της εκμάθησή του

ε) εξατομικευμένες λύσεις σε διάφορα επίπεδα με βάση συγκεκριμένα μαθησιακά μοντέλα.

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα πραγματοποιηθεί διαθεματική έρευνα και συνεργασία επιστημόνων της πληροφορικής, της τεχνολογίας, καθώς και της εκπαίδευσης και έρευνας του χορού. Τέλος προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων της διδασκαλίας και πρακτικής, τόσο του παραδοσιακού, όσο και του δημιουργικού χορού, οι οποίοι και θα μετέχουν στη διαδικασία προσδιορισμού αναγκών του χρήστη και την αξιολόγηση των συστημάτων.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: