Έργο - CitySense & PALMIS: Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα
ΕΡΓΑ

CitySense & PALMIS: Αλυσίδες Αξίας Δεδομένων σε Βιομηχανικά και Αστικά Περιβάλλοντα

Ημερομηνία έναρξης: 01-04-2015
Ημερομηνία λήξης: 31-03-2017
Χρηματοδότηση: Ερευνητικά Προγράμματα Αριστείας 2014-2016 Ι.Κ.Υ.-Siemens
Επιστημ. υπεύθυνος: Γιάννης Ιωαννίδης
 

Οι αλυσίδες αξίας δεδομένων και οι αντίστοιχες εφαρμογές και υπηρεσίες τους έχουν καταστεί στρατηγικός ερευνητικός προσανατολισμός για την παρούσα αλλά και τη μελλοντική εργασία του Κέντρου και βρίσκονται στο επίκεντρο του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος. Ειδικότερα, το Ε.Κ. «Αθηνά» προτείνει την υλοποίηση προηγμένης εργασίας στις αλυσίδες αξίας δεδομένων στο πλαίσιο τριών από τις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές της προκήρυξης, π.χ. ενέργεια, βιομηχανία και αστική ανάπτυξη. Καθεμία από αυτές έχει διαφορετικές αλυσίδες αξίας δεδομένων με τις δικές της επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις σε κάθε επίπεδο, όλες όμως βασίζονται στην ίδια κεντρική ιδέα που απεικονίζεται στο προηγούμενο σχήμα. Η πρώτη και η τρίτη αλυσίδα έχουν μελετηθεί μαζί σε αστικό περιβάλλον: συνεπώς, αποτελούν και οι δύο μέρος ενός ενιαίου υποέργου που ονομάζεται CitySense. Η δεύτερη αλυσίδα είναι αντικείμενο μελέτης αποκλειστικά σε βιομηχανικό περιβάλλον και αποτελεί το αντικείμενο του δεύτερου υποέργου της πρότασης, που ονομάζεται PALMIS.

Το CitySense εντάσσεται στις θεματικές περιοχές «Ενέργεια» και «Υποδομές, Αστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον» και έχει ως στόχο μικρές πόλεις και έξυπνες κοινότητες. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες που παρέχει μια πόλη στους υπαλλήλους της, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους κατοίκους και τους επισκέπτες της είναι καταλυτικοί παράγοντες για την ποιότητα ζωής των πολιτών, την τοπική οικονομία και το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία «Ανοιχτά Δεδομένα», η αύξηση δεδομένων υψηλής ποιότητας (π.χ. Wikipedia, OpenStreetMap) και ο πολλαπλασιασμός των Κοινωνικών Δικτύων έχουν αλλάξει το τοπίο καθιστώντας για πρώτη φορά διαθέσιμες φυσικές πηγές δεδομένων, μη διαθέσιμες μέχρι πρότινος, στοιχείο το οποίο περιλαμβάνει τις καθημερινές μας δραστηριότητες και το οποίο μπορεί να φωτίσει όλο το φάσμα της αστικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η προτεινόμενη έρευνα επικεντρώνεται σε όλες τις οπτικές της συγκέντρωσης, διαχείρισης, ανάλυσης, προσαρμογής και έξυπνης λήψης αποφάσεων που θα μας προσφέρουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις νέες πηγές δεδομένων ως εργαλεία για την ανάλυση και διευκόλυνση του τρόπου επικοινωνίας των ανθρώπων, της αλληλεπίδρασης και της αξιοποίησης αστικών περιβαλλόντων και πόρων.

Το PALMIS εντάσσεται στη θεματική περιοχή «Βιομηχανία» και έχει ως στόχο τη διαχείριση ενός ενεργού κύκλου ζωής προϊόντων και υποδομών. Στόχος του είναι να παρέχει βιομηχανική πληροφόρηση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ώστε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο χαμηλό επίπεδο παραγωγής προϊόντων και στο υψηλό επίπεδο λήψης αποφάσεων και να κατευθύνει το δεύτερο κυρίως βάσει αποδεικτικών στοιχείων παρά βάσει ενός πραγματικού σχεδίου. Τα στοιχεία αυτά κατευθύνουν ταυτόχρονα και την παρακολούθηση του χαμηλότερου επιπέδου και τη λήψη αποφάσεων του υψηλότερου επιπέδου με την ενσωμάτωση του Διαδικτύου των Πραγμάτων και των τεχνολογιών Διαδικτυακών Φυσικών Συστημάτων με έξυπνη επεξεργασία δεδομένων και διαχείρισης.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές