Έργο - Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΕΡΓΑ

Πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ημερομηνία έναρξης: 01-06-2007
Ημερομηνία λήξης: 31-12-2008
Χρηματοδότηση: Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 2.2
Επιστημ. υπεύθυνος: Ελένη Ευθυμίου
 

Αντικείμενα του έργου που εκτελείται ως υπεργολαβία για την ένωση εταιριών ΙΤΕ-Infoquest από το ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" αποτελούν α) Μελέτη Απαιτήσεων για την ενσωμάτωση μηχανισμών υποστήριξης χρηστών με προβλήματα ακοής στις υπηρεσίες του διαδικτύου, β) υλοποίηση δύο προσβάσιμων εκπαιδευτικών πακέτων για την κατάρτιση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης του έργου, γ) παροχή προσβάσιμων μηχανισμών υποστήριξης χρηστών με προβλήματα ακοής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας και την σχετική ανάλυση απαιτήσεων.

 
 

Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: