Έργο - ELRC+L2: Tools and Resources for CEF Automated Translation LOT 2
ΕΡΓΑ

ELRC+L2: Tools and Resources for CEF Automated Translation LOT 2

Ημερομηνία έναρξης: 13-12-2016
Ημερομηνία λήξης: 12-12-2019
Χρηματοδότηση: CEF SMART 2015/1091
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
Ιστότοπος έργου: http://www.lr-coordination.eu
 
Στόχος του ELRC+L2 είναι η διαχείριση, συντήρηση και ο συντονισμός της συλλογής γλωσσικών πόρων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και των χωρών που σχετίζονται με το CEF, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η κάλυψη και η απόδοση των συστημάτων και λύσεων αυτόματης μετάφρασης στα πλαίσια των τρεχουσών και των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών του CEF. Το ELRC+L2 θα επιδιώξει επίσης να αυξήσει την αναγνώριση της χρησιμότητας των γλωσσικών πόρων και να προωθήσει τη συνέχιση των προσπαθειών επισήμανσης και συλλογής αυτών των πόρων.  
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: