Έργο - Data4Impact: Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge
ΕΡΓΑ

Data4Impact: Big DATA approaches FOR improved monitoring of research and innovation performance and assessment of the societal IMPACT in the Health, Demographic Change and Wellbeing Societal Challenge

Ημερομηνία έναρξης: 01-11-2017
Ημερομηνία λήξης: 30-10-2019
Χρηματοδότηση: Horizon 2020 / RIA Research and Innovation action
Επιστημ. υπεύθυνος: Χάρης Παπαγεωργίου
Ιστότοπος έργου: http://www.data4impact.eu/
 
To Data4Impact στοχεύει στην ανάπτυξη και χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) που θα αναλύουν δεδομένα από πηγές ανοικτής πρόσβασης (π.χ. βιβλιογραφία), δεδομένα διαδικτύου και δεδομένα κοινωνικών δικτύων με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης των σχετικών δράσεων και έργων Έρευνας και Καινοτομίας και της κοινωνικής επίδρασης αυτών στους χώρους της υγείας, δημογραφικής εξέλιξης και ευημερίας.  
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: