Έργο - Study on service portfolio development and business case for CEF eTranslation – LOT1 (subcontract)
ΕΡΓΑ

Study on service portfolio development and business case for CEF eTranslation – LOT1 (subcontract)

Ημερομηνία έναρξης: 17-02-2017
Ημερομηνία λήξης: 17-11-2018
Χρηματοδότηση: CEF SMART 2016/0103
Επιστημ. υπεύθυνος: Στέλιος Πιπερίδης
 

Οι στόχοι της μελέτης συνίστανται στην παροχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α) ανάλυσης αγοράς της γλωσσικής τεχνολογίας στην Ευρώπη με ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική τεχνολογία (προσφορά και ζήτηση, πιθνανά κενά)

β) αξιολόγησης της χρήσης των γλωσσικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από το σύστημα αυτόματης μετάφρασης MT@EC/eTranslation, από τις δημόσιες διοικήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη

γ) αξιολόγησης της θέσης και της αξίας του CEF eTranslation στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς / οικοσυστήματος γλωσσικών τεχνολογιών.

 
 

 Ερευνητικές περιοχές

 

Εταίροι: